Aktualności firm stowarzyszonych

Taylor Wessing wchodzi na rynek holenderski dzięki fuzji z Deterink

<p style="text-align: justify;">Z dniem 1 września 2015 sieć Taylor Wessing połączyła się z Kancelarią Deterink. Dzięki tej fuzji, kancelaria Taylor Wessing uzyskała dostęp do najważniejszych ośrodków technologii i finansów rynku holenderskiego dysponując dwoma nowymi biurami w Amsterdamie i Eindhoven. </p>

>

Taylor Wessing kontynuuje tym samym swoj? strategię, zmierzaj?c? do internacjonalizacji, dzięki czemu pod?ża za wymogami swoich międzynarodowych klientów, w tym przede wszystkim z branż przyszłości. Celem tych działań jest szeroka obecność w kluczowych sektorach przemysłu Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej przy jednoczesnej ekspansji w Azji i na Bliskim Wschodzie. Wraz z nowymi lokalizacjami w Holandii, Taylor Wessing dysponuje obecnie 28 biurami w 17 krajach i zatrudnia ponad 1200 prawników.

Raimund Cancola - Partner Zarz?dzaj?cy Taylor Wessing CEE komentuje:  

„Deterink jest idealnym partnerem dla Taylor Wessing,   który odpowiada w pełni naszym wyobrażeniom i oczekiwaniom: posiada wybitn? znajomość lokalnego rynku holenderskiego, przy jednoczesnym zapleczu międzynarodowym i międzynarodowej bazie klientów. Dzięki tej fuzji, po raz kolejny oferujemy naszym klientom międzynarodow? ekspertyzę, dostosowan? do ich lokalnego otoczenia prawnego, kultury oraz uwarunkowań rynkowych. Jest to kombinacja, z której we wszystkich naszych biurach jesteśmy dumni. Amsterdam i Eindhoven nie tylko będ? służyć naszym międzynarodowym klientom jako punkt centralny, lecz także przyjm? wiod?c? pozycję na rynku lokalnym.”

Współpraca już od 2011 roku

Taylor Wessing ściśle współpracuje z Deterink już od 2011 roku; ich 54 prawników pracowało do roku 2010 jako część firmy EY Law. Tak samo jak Taylor Wessing, również Deterink działało zgodnie z dewiz? świadczenia usług „full service“, dysponuj?c znakomitymi referencjami, między innymi z zakresu Corporate/M&A, IP/IT, prawa procesowego i prawa pracy. Przyszły potencjał rozwojowy pojawia się tu przede wszystkim poprzez transatlantyckie oraz azjatyckie biura Taylor Wessing oraz dzięki rosn?cemu zapotrzebowaniu w tych regionach na doradztwo prawne w Niderlandach.

34 z 50 największych globalnych mocodawców Taylor Wessing jest reprezentowanych w Niderlandach, niektóre z tych międzynarodowych przedsiębiorstw maj? tam często swoje centrale. Dzięki wejściu na ten rynek Taylor Wessing może towarzyszyć swoim kontrahentom na miejscu, w sposób bardziej wydajny. Niderlandy s? jedn? z najważniejszych lokalizacji docelowych dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Europie i oferuj? znacz?ce perspektywy dla przyszłej ekspansji.

Marc van Gelder, Partner Zarzadzaj?cy firmy Deterink uważa:

„Deterink i Taylor Wessing w ci?gu ostatnich lat współpracy zbudowały silne relacje podczas realizacji   licznych projektów. Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do podjęcia kolejnego kroku w naszej współpracy międzynarodowej, otwieraj?c drzwi nowego biura Taylor Wessing w Holandii. Dzięki poł?czeniu naszych firm poszerzamy nasze międzynarodowe know-how i wprowadzamy na wyższy poziom nasz? rolę doradcz? dla cenionych klientów."

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,
Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.

www.taylorwessing.com

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!