Aktualności firm stowarzyszonych

Taylor Wessing powiększył zespół prawników

W związku z intensywnym rozwojem biura w Polsce kancelaria Taylor Wessing powiększyła zespół o dwóch prawników.

 

Krzysztof Borżoł jest adwokatem, posiadaj?cym wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Wiedzę zdobywał przy największych projektach prowadzonych na rynku polskim. W warszawskim biurze Taylor Wessing obj?ł funkcję Senior Associate w dziale Competition, EU & Trade team.  Krzysztof Borżoł jest ekspertem z dziedziny prawa konkurencji. Specjalizuje się w tworzeniu sieci i kanałów sprzedaży, porozumień dystrybucyjnych oraz handlu e-commerce. Uczestniczył przy wielu fuzjach w zakresie uzyskania zgody na koncentrację przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Posiada również doświadczenie przy doradztwie prawnym z dziedziny telekomunikacji, nowych technologii oraz branży FMCG.

Jest współautorem ksi?żek - praktycznych przewodników dla biznesu, a także wielu publikacji z pogranicza biznesu i prawa w prasie branżowej i mediach ogólnopolskich.

Dominika Mazur jest radc? prawnym, w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie objęła stanowiskoSenior Associate w dziale Corporate, M&A and Capital Markets.  Dominika Mazur specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa handlowego, transakcjach M&A oraz projektach restukturyzacyjnych. Doradzała przy wielu projektach nakierowanych na reorganizację przedsiębiorstw, w szczególności obejmuj?cych podziały, poł?czenia i przekształcenia spółek oraz wydzielenie aktywów. Prowadziła i koordynowała liczne badania due diligence w ramach praktyki fuzji i przejęć.

Jest uznanym ekspertem w dziedzinie doradztwa korporacyjnego dla międzynarodowych podmiotów gospodarczych inwestuj?cych w Polsce oraz podmiotów już obecnych na polskim rynku. Angażuje się również w zagadnienia zwi?zane z cyfryzacj? i digitalizacj? obrotu prawnego, w szczególności wykorzystanie AI oraz podpisu elektronicznego.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym, które zdobywała w kancelariach prawnych oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Doradza klientom w języku angielskim oraz niemieckim.

***  

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1100 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!