Aktualności firm stowarzyszonych

Taylor Wessing otwiera nowe biuro w Korei Południowej

<p style="text-align: justify;">Nie minęło wiele czasu, odkąd Taylor Wessing rozszerzył swój obszar działalności w Azji, otwierając biuro stowarzyszone w Dżakarcie, Indonezji, a już doszło do kolejnej ekspansji, polegającej na stworzeniu joint venture Taylor Wessing z DR &amp; AJU International Law Group, która jest jedną z wiodących koreańskich kancelarii prawnych z zespołem z 18 partnerów oraz ponad 100 prawników.</p>

>

Rozwój ten jest kolejnym krokiem w ramach strategii wzmacniania obecności Taylor Wessing na rynku azjatyckim. Dzięki tej współpracy po raz kolejny powiększa się oferta kancelarii dedykowana przedsiębiorcom z Europy oraz Azji, zainteresowanym transakcjami typu cross-border oraz inwestorom poszukuj?cym nowych rynków dla swoich inwestycji.

Raimund Cancola, Managing Partner Taylor Wessing CEE rozszerzenie firmy komentuje w następuj?cy sposób: „Azja, to jeden z najbardziej dynamicznych regionów świata. Ze względu na dobrze rozwinięt? i nadal ewoluuj?c? gospodarkę, znaczenie Korei na kontynencie azjatyckim nieustannie wzrasta. Kraj ten jest uznany na całym świecie za dominuj?cy w rozwijaj?cych się sektorach gospodarczych tj. technologia oraz branżach opartych na wiedzy. Jako branże przyszłości właśnie te sektory stoj? w centrum uwagi.

DR & AJU International Law Group jest wiod?c? kancelari? prawn? która posiada imponuj?c? historię. Nowe biuro umożliwi świadczenie naszym klientom kompleksowych usług na terenie Azji.“

Sonny Sung-Hoon Im, Partner, DR & AJU, dodaje: „W trakcie naszej wieloletniej praktyki zdobyliśmy w Korei doskonał? reputację. Współpracowaliśmy z najlepszymi firmami prawniczymi z całego świata, co pozwoliło nam dobrze poznać region oraz zdobyć doświadczenie w zakresie świadczenia wszechstronnych usług prawnych jako międzynarodowa kancelaria. Uważamy, iż RHTLaw Taylor Wessing to wyj?tkowy partner dla naszych klientów. Nasza współpraca stanowi znak zaufania w regionie „ASEAN“ który staje się coraz ważniejszy. Jesteśmy przekonani, iż dzięki synergii występuj?cej między nami, nasze partnerstwo zapewni nam prestiż w regionie i stworzy dla naszych klientów szerokie możliwości.”

Poprzez partnerstwo z DR & AJU, Taylor Wessing otwiera dla swoich klientów kolejne rynki i maj?c możliwość współpracy z ponad 1000 prawnikami z 24 biur w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:

  • Technology, Media and Communications
  • Life Sciences
  • Private Wealth
  • Energy

W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy.   Nasze 24 biura na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!