Aktualności firm stowarzyszonych

Taylor Wessing na Prawniczych Targów Praktyk i Pracy

12 marca 2019 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w holu głównym odbędzie się 9 edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Wśród wystawców znalazły się prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie oraz firmy ściśle związane z branżą prawną.

 

Kancelaria Taylor Wessing zaprasza na stanowisko numer 44, gdzie każdy kandydat zainteresowany rozwojem swojej kariery w międzynarodowej kancelarii, będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy, praktyk i stażów w Taylor Wessing w Polsce i zagranicznych oddziałach.

„W zwi?zku z dynamicznym rozwojem, chcemy zaprezentować nasze biuro młodym prawnikom wkraczaj?cym na rynek pracy. Na naszym stoisku na każdego kandydata zainteresowanego rozwojem kariery w Kancelarii Taylor Wessing będzie czekał jeden z naszych prawników, aby udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania” – zaprasza Dr Ewelina Stobiecka, partner zarz?dzaj?cy w Taylor Wessing w Warszawie.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1100 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!