Taylor Wessing i HM Chan & Co ogłaszają alians

<p style="text-align: justify;">Dzisiaj, międzynarodowa kancelaria Taylor Wessing ogłosiła oficjalne podjęcie współpracy pomiędzy nowopowstałym oddziałem Taylor Wessing i lokalną firmą HM Chan &amp; Co w Hong Kongu.</p>

>

HM Chan & Co oferuje szeroki wachlarz usług doradczych w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, rynków kapitałowych oraz zagadnień regulacyjnych i compliance. Firma obecnie doradza między innymi przy szeregu inwestycji typu pre-IPO, obrocie papierami wartościowymi na giełdzie w Hong Kongu oraz projektami zwi?zanymi z potencjalnych przejęciami w drodze oferty publicznej. Doradzała również podczas przejęcia publicznego o wartości 1.3 mld HK $ przez konsorcjum inwestorów prowadzone przez Jeta Li. Kancelaria była również niedawno jednym z członków panelu kieruj?cego procesem przejęcia dużej firmy IT działaj?cej w sektorze ochrony zdrowia. W ramach współpracy z Taylor Wessing, HM Chan & Co będzie świadczyć usługi doradcze zwi?zane z prawnymi aspektami działalności spółek, a w szczególności wspierać klientów podczas transakcji transgranicznych.

Ponadto, bior?c pod uwagę międzynarodow? bazę klientów Taylor Wessing i siln? pozycję w sektorach TMC, life science, private wealth i energii, obie firmy prowadz? aktywn? strategię rozwoju w celu powiększenia wspólnej oferty w takich obszarach jak badania regulacyjne, postępowania egzekwowane, arbitraż i własność intelektualna.

Po poł?czeniu Mark Chan, partner zarz?dzaj?cy HM Chan & Co, będzie ściśle współpracować z niemieckim partnerem ds. korporacyjnych dr Jakobem Riemenschneiderem, który aktualnie kieruje oddziałem Taylor Wessing w Hong Kongu. Dr Riemenschneider, który jest biegły w języku niemieckim, angielskim i mandaryńskim, posiada bogate doświadczenie w doradzaniu klientom z Europy i Azji w zakresie transgranicznych transakcji oraz działalności korporacyjnej i handlowej. Będzie koncentrować się na zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych możliwościach pojawiaj?cych się w Hong Kongu.  

Raimund Cancola, członek Międzynarodowego Zarz?du Taylor Wessing, komentuje to wydarzenie w następuj?cy sposób: "Zawsze dostosowujemy nasz? międzynarodow? strategię wzrostu do potrzeb naszych klientów. Obecnie możemy zaobserwować zwiększone zainteresowanie z ich strony zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi możliwościami rynku azjatyckiego. Bior?c pod uwagę nasze duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju działalności międzynarodowych firm w regionie Azji, będ?c obecnymi w Chinach od 20 lat i Singapurze od pięciu, jesteśmy dobrze przygotowani do wspierania naszych klientów w działaniach maj?cych na celu wykorzystanie tych możliwości, dlatego też Hong Kong jest naturalnym krokiem w naszym rozwoju."

Mark Chan, Partner Zarz?dzaj?cy, HM Chan & Co dodaje: "To bardzo ekscytuj?ce przedsięwzięcie dla naszych firm, które opiera się na poł?czeniu silnych stron naszych kancelarii z mocn? pozycj? na rynku w dziedzinie Corporate i Corporate Finance. Taylor Wessing w swoich działaniach utrzymuje najwyższe standardy jakości, wraz z moim zespołem cieszymy się na perspektywę współpracy z Jakobem, dzięki której będziemy mogli zapewnić naszym klientom wsparcie potężnego międzynarodowego zespołu. Praca z Taylor Wessing w ci?gu ostatnich 12 miesięcy daje mi pewność, że mamy wspólne wartości i zasady, co jest kluczowym elementem dla świetnej obsługi klienta i integracji międzynarodowej."

Nowe biuro w Hongkongu wzmacnia rozległe możliwości Taylor Wessing w całej Azji. W międzynarodowym zasięgu, firma posiada obecnie 33 oddziałów, działaj?cych w 20 krajach w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji, wraz z przedstawicielstwami w USA (Palo Alto i Nowy Jork). Wiadomość o aliansie w Hong Kongu to kolejna, po ostatniej informacji o nawi?zaniu współpracy przez Taylor Wessing z Alsulaim Alawaji & Partners Law Firm w Arabii Saudyjskiej. Ponadto, firma ogłosiła w zeszłym tygodniu, że kancelaria RHTLaw Taylor Wessing założyła regionaln? praktykę transgraniczn? poprzez otwarcie nowego biura w Wietnamie. Inauguracja RHTLaw Taylor Wessing Vietnam poł?czyła dwie kancelarie PBC PARTNERS i RHTLaw Taylor Wessing.

***

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48 793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,  Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Mikołajkowe Dni Dawcy Szpiku w Auchan

W grudniu br. Auchan Retail Polska już po raz 16 zorganizuje rejestrację potencjalnych dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych do bazy...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!