COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 9 - Terminy w prawie podatkowym

 

Na podstawie art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 i 6 Tarczy Antykryzysowej (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), zawieszeniu uległy terminy procesowe i sądowe m. in. w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Doniosłość skutków prawnych tej regulacji jest znacząca. Od strony procesowej bowiem przepis ten sparaliżował toczące się postępowania, które pomimo że zasadniczo nie zostały wstrzymane (żadne z toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych nie zostały zawieszone z mocy prawa), to praktycznie na skutek zamrożenia niektórych terminów, postępowania nie mogą się toczyć lub ich prowadzenie jest bardzo utrudnione.

Przepisy w tym zakresie uchyla tzw. Tarcza 3.0, czyli nowelizacja ustaw mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta 15 maja 2020 r.

W załączonym artykule przedstawiamy praktyczne zagadnienia związane ze wstrzymaniem biegu terminów w prawie podatkowym, jak też wznowieniem ich biegu na skutek uchwalenia tzw. Tarczy 3.0. Skupiliśmy się na następujących kwestiach:

  • bieg których terminów zawiesiło uchwalenie Tarczy Antykryzysowej?
  • od kiedy terminy uległy zawieszeniu i od kiedy ich bieg zostanie wznowiony?
  • co zawieszenie terminu procesowego oznacza dla podatnika?
  • co się stanie z terminami po ich "odwieszeniu" i jak je liczyć?
  • jakie będą skutki upływu terminu do zwrotu VAT bez dokonania zwrotu?
  • czy będą miały więcej czasu na kontrolę rozliczeń podatkowych przed przedawnieniem?


Stan prawny na dzień 19 maja 2020r.

Link do całego artykułu.
 

 
 
 
 

Jeżeli po lekturze powyższej informacji pojawią się jakieś wątpliwości lub będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt, 
 
Andrzej Dębiec z Zespołem

 
 
 
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!