Partnerzy

Targi BALTEXPO 2019

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to najstarsze i największe w Polsce oraz jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych związanych z szeroko pojętą gospodarką morską, odbywające się w cyklu dwuletnim, nieprzerwanie od 1982 roku.

 

Polska i światowa branża morska na BALTEXPO 2019

Co dwa lata kilka wrześniowych dni zarezerwowanych jest dla branży morskiej. Na Międzynarodowe Targi Morskie, już od ponad 30 lat przyjeżdża kilkaset firm i instytucji z całego świata. Tematyka targów obejmuje przemysł okrętowy, offshore, infrastrukturę portów i przemysłu morskiego, logistykę w transporcie morskim, żeglugę morsk? i przybrzeżn?, żeglugę śródl?dow? i gospodarkę wodn?, bezpieczeństwo i ochronę portów i żeglugi, ochronę środowiska , edukację i media.

Program konferencji BALTEXPO, towarzysz?cych targom jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybitnymi specjalistami z branży morskiej, reprezentuj?cymi administrację rz?dow? i samorz?dow?, przemysł oraz wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze. Program konferencji, seminariów i debat BALTEXPO dotyka zawsze najważniejszych i najbardziej aktualnych dla branży morskiej zagadnień.

Główne cele, jakie stawiamy przed BALTEXPO to:

  • Stworzenie miejsca spotkań przedstawicieli biznesu, inwestorów, przemysłu, handlu, transportu, żeglugi śródl?dowej, administracji rz?dowej i samorz?dowej oraz nauki i mediów;
  • Promowanie gospodarki morskiej jako sektora o dużym potencjale rozwojowym, innowacyjnym oraz inwestycyjnym;  
  • Stworzenie warunków do nawi?zania bezpośrednich kontaktów przedstawicieli biznesu oraz nauki, zainteresowanych współprac? w obszarze gospodarki morskiej;  
  • Promocja innowacyjnych rozwi?zań dla przemysłów morskich;  
  • Przybliżenie młodym ludziom aktualnych trendów rynku pracy i oczekiwań pracodawców z sektora morskiego- cykl spotkań i prezentacji pod hasłem: "Lepsza kadra nasza przyszłość".

PROGRAM BALTEXPO (PL) >>>

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:  www.baltexpo.ztw.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!