Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Tarcza energetyczna, czyli rekompensaty dla przedsiębiorców energochłonnych za 2023 rok

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, na przełomie sierpnia i września przeprowadzony zostanie pierwszy nabór wniosków w ramach programu„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”  

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie w ramach programu będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa, które zostały dotkniętepodwyżkami cen energii i spełniają następujące warunki:

  • odnotowały wzrost ceny energii elektrycznej lub gazu ziemnego powyżej 150% średniej ceny płaconej w 2021 r.
  • koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji (sprzedaży wyrobów własnych, robót lub usług, bez podatku VAT) przedsiębiorstwa w 2021 r., oraz 
  • prowadzą przeważającą działalność (min. 50% wartości produkcji sprzedanej) w jednej lub wielu podklasach PKD z sekcji B lub C (od 5 do 33).  

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uprawnionych do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, pomoc będzie mogła dotyczyć wyłącznie kosztów zakupu gazu ziemnego. 

Za jaki okres przedsiębiorcy mogą uzyskać rekompensaty?

Najbliższy nabór wniosków dotyczyć będzie kosztów energii ponoszonych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., a w kolejnych miesiącach przeprowadzone zostaną kolejne nabory dotyczące III i IV kwartału.  

Jaka jest intensywność wsparcia?

Intensywność wsparcia wynosić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. części kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej, maksymalnie do 4 mln EUR.

Dla wybranych branż określonych wg kodów PKD i PRODCOM (np. produkcja cementu, produkcja nawozów azotowych) możliwe będzie uzyskanie nawet do 20 mln EUR wsparcia, max. do 40% wartości kosztów kwalifikowanych, przy czym warunkiem zwiększenia puli pomocy oprócz właściwych kodów PKD i PRODCOM będzie przedstawienie do końca Q1 2024 r. planu zwiększenia efektywności energetycznej, opracowanego na podstawie audytu energetycznego. 

Jakie formalności muszą wypełnić przedsiębiorcy, aby uzyskać wsparcie?

Szczegółowa dokumentacja konkursowa powinna zostać opublikowana w pierwszych dniach sierpnia 2023 r., jednak z projektu programu wynika, że Wnioskodawca będzie musiał przygotować: 

  • wniosek o wsparcie
  • sprawozdanie przedstawiające m.in.: przyjęte założenia oraz dokonane obliczenia, a także dowody spełnienia warunków i kryteriów udzielenia pomocy 
  • raport niezależnego biegłego rewidenta
  • zaświadczenia US i ZUS

Kiedy można będzie składać wnioski o wsparcie? 

Nabór zaplanowano na przełomie sierpnia i września 2023.

Jeżeli spełniają Państwo warunki wskazane powyżej, a wsparcie w ramach programu„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” jest dla Państwa atrakcyjnym rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu. 

 


 

Magdalena Zawadzka
partner
#dotacje #pomocpubliczna

magdalena.zawadzka@crido.pl

 

Monika Gruszecka
starszy menedżer
#dotacje #pomocpubliczna

monika.gruszecka@crido.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!