Analizy i badania

Szybszy wzrost płacy minimalnej zwiększył realną dynamikę płac

<p style="text-align: justify;">Wyższa nominalna dynamika płac w styczniu była w naszej ocenie efektem kombinacji dwóch czynników. W kierunku jej wzrostu oddziaływała większa niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2015 r. podniesiono ją z 1680 zł do 1750 zł – wzrost o 4,2%, podczas gdy w 2016 r. ustalono ją na poziomie 1850 zł – wzrost o 5,7%).</p>

>

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2014 r. minimalne wynagrodzenie   otrzymywało ok. 5,3% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Można oczekiwać, że w 2015 r. odsetek ten wzrósł, ponieważ tempo wzrostu płacy minimalnej było znacz?co wyższe od dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym samym nowa płaca minimalna zrównała się z dotychczasowym wynagrodzeniem części pracuj?cych. Na tej podstawie szacujemy, że wzrost płacy minimalnej w 2016 r. spowodował zwiększenie nominalnej dynamiki płac co najmniej o 0,1 pp.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!