Aktualności firm stowarzyszonych

Sztuka w najlepszym wykonaniu - XXXVI Forum Humanum Mazurkas oraz II Forum Rzeźby Mazurkas

<p style="text-align: justify;">Rok 2018 obfituje w wiele niezapomnianych wydarzeń artystycznych związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W MCC Mazurkas już po raz kolejny mieliśmy okazję uczcić tę rocznicę w sposób szczególny. Występ Zespołu Mazowsze z programem „Kalejdoskop Barw Polski” w ramach XXXVI Forum Humanum Mazurkas oraz wystawa rzeźby współczesnej wybitnych polskich artystów o światowej renomie wzbudziły wśród zgromadzonej widowni powszechny aplauz.</p>

>

Mazowsze”, które wyst?piło w MCC Mazurkas 9 września, należy do największych polskich zespołów artystycznych odwołuj?cych się do tradycji polskiej muzyki i folkloru. Tym razem na scenie MCC Mazurkas wyst?pili w pełnym 140 osobowym składzie. Już samo pojawienie się artystów wywołało wśród zgromadzonej 900 osobowej widowni burzę oklasków. Tego wieczoru w programie „Kalejdoskop Barw Polski” zobaczyliśmy najciekawsze choreografie z repertuaru zespołu. Usłyszeliśmy najbardziej popularne piosenki oraz podziwialiśmy bajecznie kolorowe stroje z kilkunastu regionów Polski. Aplauz publiczności towarzyszył występom od pierwszego taktu aż po ostatni utwór. Nie ma bowiem nic wspanialszego niż „Mazowsze”, które napawa dum? oraz zostaje w sercu na całe życie, co podkreślił prezes Grupy Mazurkas Andrzej Bartkowski, który poprowadził ten wieczór.  

II Forum Rzeźby Mazurkas – ponadczasowe święto sztuki
Światowej sławy polscy artyści, wyj?tkowe prace, fenomenalny Jerzy Kędziora  

Drugim kluczowym punktem programu tego wieczoru był wernisaż rzeźby, zorganizowany w ramach cyklu Forum Rzeźby Mazurkas z udziałem piętnastu wybitnych, wielokrotnie nagradzanych i uznanych na świecie polskich rzeźbiarzy. Większość z tych artystów, po raz kolejny uczestniczy w drugiej edycji naszego cyklu, pokazuj?c swoje nowe realizacje. 60 prezentowanych prac wzbudziło duże zainteresowanie zwiedzaj?cych. II Forum Rzeźby to wyj?tkowa wystawa – każdy z prezentuj?cych swój dorobek artystów zyskał już uznanie i szacunek w świecie sztuki. Jednak wśród gości ogromne zainteresowanie i podziw wzbudziły rzeźby „Balansuj?ce”, znakomitego artysty Jerzego Kędziory, które s? niew?tpliw? atrakcj? tej wystawy. Po ekspozycjach w Nowym Jorku, Abu Dhabi, Wenecji oraz Tel-Aviwie, „Balansuj?ce„ zawitały w MCC Mazurkas. „Akrobata z krzesłem”, „Pieskie życie” czy „Przechodz?cy”, to niektóre z dwunastu prac autora, które można podziwiać na wystawie.

Obecność wszystkich znanych rzeźbiarzy, prezentuj?cych swoje prace podczas II Forum RzeźbyMazurkas, potwierdza, że świat kultury i sztuki może ł?czyć się z biznesem, czerpi?c wzajemne korzyści, nie tylko materialne. Udowadniamy, że działania na rzecz sztuki mog? być źródłem wielkiej satysfakcji, ale także motorem biznesu. Kultura to źródło wielkich emocji i energii. Zachęcamy zatem innych przedsiębiorców do wspierania artystów. Sztuka bowiem, w dzisiejszych skomercjalizowanych czasach, niestety nie obroni się sama.

Wystawę możemy gościć dzięki działaniom i wielkiemu zaangażowaniu mecenasów sztuki Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza prezesów Grupy Mazurkas. Wystawę można ogl?dać przez kolejny rok. Wstęp na wystawę jest wolny.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!