Podsumowanie wydarzeń

Sztuczna inteligencja: wyzwania i szanse dla rynku pracy - relacja z konferencji

<p style="text-align: justify;"><strong>W czwartek 20 września odbyła się konferencja na temat „Sztucznej inteligencji: kompetencje przyszłości a rynek pracy”, zorganizowana przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą, Instytut Francuski w Polsce, klub absolwentów France Alumni Pologne oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW.</strong></p>

>

W dobie szybkiego rozwoju technologii i zachodz?cych zmian w narzędziach cyfrowych, coraz częściej pojawiaj? się pytania o perspektywy dla biznesu, gospodarki i pozycji człowieka na rynku pracy. Jak przyznali zgromadzeni na czwartkowej konferencji prelegenci, sztuczna inteligencja, choć obiecuj?ca i wróż?ca wyj?tkowe możliwości innowacji technologicznej, jest także często źródłem obaw i w?tpliwości.

W pierwszej części spotkania prezentację przedstawiła prof. Eunika Mercier-Laurent, badaczka z Uniwersytetu Reims Champagne-Ardenne i ekspertka w dziedzinie zarz?dzania wiedz? i innowacjami, która przybliżyła rolę sztucznej inteligencji na przestrzeni czasu w kontekście rozwoju kompetencji w dziedzinie nauki o danych (data science). Prof. Eunika Mercier-Laurent podkreśliła przy tym, że kluczowe jest zrozumienie znaczenia synergii człowieka z technologi?, która jest istot? ewolucji w cyfryzacji i robotyzacji.

Kwestię tożsamości w rzeczywistości wirtualnej omówiła szerzej w swoim referacie dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, przybliżaj?c wyniki swoich badań prowadzonych we współpracy z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Badania, skupiaj?ce się na sposobie postrzegania i reagowania na interakcję z komputerowymi ‘botami’ oraz samym wpływie korzystania z takiego systemu wskazały intryguj?ce wnioski, sugeruj?ce pojawianie się wyrazistych schematów reakcji człowieka na kontakt z ‘robotem’. Badaczka tym samym podkreśliła znaczenie kontynuacji dalszych badań i działań naukowych w tym obszarze.

W drugiej części spotkania swoje komentarze wygłosili przedstawiciele biznesu, Marta Jabłonowska- Dyrektor Działu Szkoleń i Rozwoju w Carrefour Polska, Olivier Durix- Dyrektor Generalny w Bouygues Immobilier Polska i Patrick Bellart- Dyrektor ds. Innowacji Technologicznych i Automatyki w FM Logistic. Prelegenci skupili się na szansach i perspektywach, które sztuczna inteligencja może oferować zarówno rozwijaj?cym się przedsiębiorstwom jak i ich pracownikom. Innowacja technologiczna, staj?c się jednym z głównych filarów ewolucji wielu firm, nie stwarza zdaniem zebranych gości zagrożeń w kontekście uszczuplenia szans człowieka na rynku pracy – wręcz przeciwnie, proponowane rozwi?zania i narzędzia maj? na celu z jednej strony usprawnianie pracy człowieka, z drugiej także promowanie rozwoju nowych kompetencji cyfrowych. Sztuczna inteligencja w takim znaczeniu może być zatem katalizatorem pozytywnych transformacji w wielu obszarach życia.

[nggallery id=172]

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!