Aktualności firm stowarzyszonych

Szóste Regaty Żeglarskie o Puchar SAFEGE na Jeziorze Małym w Żninie

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>17-18 czerwca w Żninie na Małym Jeziorze przy przystani </span></span><strong><a href="http://www.facebook.com/MK%C5%BB-Mi%C4%99dzyszkolny-Klub-%C5%BBeglarski-w-%C5%BBninie-154909367905380/?fref=mentions"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span style="text-decoration: underline;">Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie </span></span></span></span></a></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>odbyły się już po raz szósty </span></span><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Regaty o Puchar SAFEGE (Grupa SUEZ)</span></span></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>.</span></span></span></span></p>

>

Otwarcia Regat, punktowanych w Pucharze Polski Polskiego Zwi?zku Żeglarskiego, w deszczow? sobotę dokonał Zastępca Dyrektora Generalnego SAFEGE- Mariusz Szmyd oraz Prezes MKŻ- Leszek Pawłowski i przedstawiciele PZŻ. Pogoda nie przeszkodziła 53 zawodnikom z całej Polski w odbyciu aż 5 biegów. W 2. dzień Regat - tym razem wyj?tkowo słoneczny - odbyły się 2 biegi i już wczesnym popołudniem można było przyst?pić do dekoracji zwycięzców w 3 kategoriach: OPTYMIST gr. B, OPTYMIST gr. B dziewcz?t oraz ISA 407. Przy udziale Burmistrza Miasta - Roberta Luchowskiego wręczyliśmy nagrody, medale i dyplomy zwycięzcom, a także wszystkim pozostałym uczestnikom. Zawodnicy sponsorowanego przez SAFEGE klubu zwyciężyli w aż 2 kategoriach: ISA 407 i OPTYMIST gr. B dziewcz?t - gratulujemy!

Zamykaj?c Regaty Mariusz Szmyd dziękował organizatorom, kierownictwu MKŻ oraz władzom miasta za wsparcie, trenerom małych żeglarzy i ich rodzicom – a przede wszystkim samym sportowcom. Cieszymy się, że możemy wspierać społeczności lokalne nie tylko polepszaj?c infrastrukturę w danym regionie, ale i dokładaj?c mał? cegiełkę do rozwoju najmłodszych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!