Analizy i badania

Szlachetna Motywacja

<p style="text-align: justify;" align="justify">Zasoby ludzkie, interesariusze wewnętrzni – bez względu na to, jak określimy pracowników, stanowią oni najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Należy zatem dbać o ich satysfakcję zawodową oraz poziom motywacji, od którego zależy sukces rynkowy firmy. W jaki sposób doceniać zespół, aby wzmacniać jego zaangażowanie, i czy nasza firma jest pod tym względem atrakcyjna dla potencjalnych pracowników?</p>

>

Pozyskanie pracownika, nawet najlepszego, będzie nieefektywne, jeśli nie zostanie on odpowiednio zmotywowany. Pozapłacowe świadczenia oferowane przez pracodawców to już w wielu firmach standard polityki personalnej. Menedżerowie przyznaj?, że obecnie jednym z priorytetów jest rozwijanie tego obszaru, ponieważ wpływa on na atrakcyjność firmy w oczach przyszłych kandydatów, jak również osób już zatrudnionych. Skuteczny system motywacyjny oznacza bowiem tak istotne korzyści, jak identyfikacja pracowników z firm? i ich poczucie współodpowiedzialności za wyniki organizacji. Należy go zatem stale poszerzać i urozmaicać, zwiększaj?c konkurencyjność pracodawcy i wyniki zespołu.    

Badania oczekiwań

Rośnie grono Polaków, którzy odczuwaj? motywację do pracy – to optymistyczny wniosek z tegorocznego „Barometru Pracownika Edenred-IPSOS”. Badani przyznaj? jednak, iż nie s? zadowoleni z wysokości oferowanego wynagrodzenia oraz że oczekuj? nie tylko satysfakcji z wykonywanych zadań, ale także uznania. Czy firmy maj? jak?ś odpowiedź na te oczekiwania? Kwestia uznania wydaje się być bardzo prosta. Szefowie, kierownicy, przełożeni - wszyscy powinni pamiętać, że czasami wystarczy słowna pochwała w obecności współpracowników, podziękowanie za wykonan? pracę czy uścisk dłoni pracownika. To s? zupełnie bezkosztowe działania, ale jak bardzo wpływaj? na motywację każdego z nas.

Emocje i employer branding

Więcej na temat... Rozwi?zaniem obniżaj?cym presję podwyżkow? s? z kolei benefity pozapłacowe. Ich skuteczność zależy od kilku czynników, z których kluczowym jest to, że powinny ucieszyć każdego pracownika.  Trendy na rynku wskazuj? na atrakcyjność rozwi?zań daj?cych swobodę wyboru nagrody i zbliżonych do gotówki w miejsce konkretnych prezentów. Atutem jest, jeśli maj? one dodatkowy wymiar – wzmacniania pozytywnego wizerunku organizacji zarówno wśród zatrudnionych, jak i na zewn?trz firmy. Skutecznym elementem employer brandingu może być tzw. Szlachetna Karta podarunkowa Edenred. Najważniejszym wyróżnikiem karty jest jej podwójna rola: motywacja pracowników, a także wsparcie działań CSR poprzez pomoc potrzebuj?cym rodzinom. Wybieraj?c Szlachetn? Kartę firma wraz z całym zespołem doł?cza do drużyny „Szlachetna Paczka z Edenred”. Pracownicy poczuj? się dumni i zmotywowani, a organizacja otrzyma Certyfikat Szlachetnej Firmy.

Skuteczność i wygoda

Dbaj?c o efektywność kosztow? świadczeń pozapłacowych warto nie wdrażać rozwi?zań tego typu samodzielnie. Prostsza i skuteczniejsza będzie współpraca działów HR z profesjonalist? w tym zakresie. Nie do przecenienia w tym kontekście jest 50-letnie doświadczenie firmy Edenred – światowego lidera na rynku usług przedpłaconych. Dzięki współpracy z blisko 700 tysi?cami klientów można mieć pewność, że jest to zaufany partner i specjalista od zwiększania motywacji pracowników.   

Źródło: Ednered Polska

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!