Aktualności firm stowarzyszonych

Szkolenie - SKUTECZNE SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ UMÓW NAJMU

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy zaprasza na szkolenie we wtorek 22 października.

SKUTECZNE SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ UMÓW NAJMU

22 października 2019 r., godz. 9:30,
Polonia Palace Hotel, sala GRODNO, I piętro,
al. Jerozolimskie 45, Warszawa

 

 

Program szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się w jaki sposób należy zabezpieczyć wierzytelności z tytułu umowy najmu z wykorzystaniem takich instytucji prawnych jak gwarancja bankowa i kaucja gwarancyjna;
 • poznają zalety i wady gwarancji bankowej oraz kaucji gwarancyjnej oraz ich praktyczne zastosowanie;
 • dowiedzą się jakie konsekwencje wynikają ze zbycia przedmiotu najmu w stosunku do ustanowionych zabezpieczeń.
 1. Gwarancja bankowa
  - jej istota i kontrowersje związane z charakterem tej czynności prawnej;
  - charakter i forma;
  - aspekt praktyczny: przeniesienie wierzytelności z gwarancji;
  - inne klauzule gwarancyjne stosowane w praktyce;
  - zagadnienie upadłości i restrukturyzacji kontrahenta beneficjenta gwarancji.
 2. Kaucja gwarancyjna
  - przedmiot i istota kaucji gwarancyjnej;
  - podstawa ustanowienia kaucji gwarancyjnej;
  - aspekty podatkowe;
  - postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe.
 3. Zbycie przedmiotu najmu a zabezpieczenia:
  - sytuacja prawna nabywcy przedmiotu najmu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego;
  - konsekwencje prawne wstąpienia w stosunek najmu przez nabywcę przedmiotu najmu
  w stosunku do istniejących zabezpieczeń.

 

AGENDA:

09:30 - 10:00 NETWORKING PRZY PORANNEJ KAWIE
10:00 - 10:15 OTWARCIE SPOTKANIA I PRZYWITANIE GOŚCI
10:15 - 11:00 WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW
11.00 - 11.15 PRZERWA - NETWORKING PRZY KAWIE
11.15 - 12.00 WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW
12.00 - 12:15 DYSKUSJA
12.15 - 12.30 PODSUMOWANIE SPOTKANIA

Prowadzący spotkanie

Andrzej Lulka

Radca prawny; absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych Studiów z zakresu Francuskiego i Europejskiego Prawa Handlowego, a także absolwent Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie. Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA, PLC Which Lawyer oraz Chambers Europe w dziedzinie prawa nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Solvay Brussels School of Economics & Management. W 2013 roku założył własną kancelarię Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego, a od połowy 2014 roku jest wspólnikiem Kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Dariusz Bełza

Radca prawny; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie; w ramach stypendium ERASMUS studiował na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie cywilnym oraz prawie umów związanych z obrotem nieruchomościami oraz zarządzaniem nieruchomościami i w umowach najmu a także w sporach sądowych. Dariusz posługuje się językiem angielskim.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!