Partnerzy

Szkolenie "Równość = bezpieczeństwo"

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu "Równość = bezpieczeństwo". Szkolenie jest ważne dla wszystkich przedstawicieli/przedstawicielek firm średnich (zatrudnienie między 50 a 249 osób), którym zależy na tworzeniu miejsca pracy wolnego od mobbingu i dyskryminacji oraz na budowaniu nowoczesnej firmy.</p>

>

Jeśli myślisz, że w Twojej firmie warto poprawić sposób rekrutacji lub nie masz pewności, czy osoby w niej pracuj?ce s? właściwie zmotywowane albo nie wiesz, co dokładnie zrobić, by zabezpieczyć siebie i firmę przed dyskryminacj? i mobbingiem, z pewności? to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie jest skonstruowane tak, by odpowiedzieć na w?tpliwości oraz wesprzeć w codziennej pracy zarówno właścicieli/ właścicielki, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje w danym miejscu i ma poczucie, że w obszarze równości firma nie działa jeszcze doskonale.

Co dostajesz uczestnicz?c w szkoleniu?

 1. Skondensowan?, przygotowan? w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy,
 2. Przykłady działań pomocne we wprowadzaniu zmian w firmie,
 3. Rozwi?zania gotowe do wykorzystania:
 • wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
 • wyci?g z przepisów dotycz?cych równego traktowania,
 • ankietę do oceny miejsca pracy,
 • narzędzie do mierzenia luki płacowej,
 • pakiet wydrukowanych plakatów promuj?cych równość szans w miejscu pracy  
  (zobacz plakaty),
 • równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób

Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestnicz?cej,Certyfikat udziału w szkoleniu dla firmy, potwierdzaj?cy jej zainteresowanie tematyk? tworzenia miejsca pracy równych szans*

*Certyfikat zostanie przyznany firmie, jeśli w szkoleniu stacjonarnym wezm? udział min. dwie osoby lub co najmniej jedna weźmie udział w szkoleniu stacjonarnym i co najmniej jedna w kursie e-learningowym, o którym informacje można znaleźć na stronie:  www.rownoscwbiznesie.info. Dodatkowym warunkiem jest przygotowanie krótkiego raportu o planowanych lub podjętych działaniach równościowych.

Terminy i lokalizacje**:

Lublin

7 listopada 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Gdańsk

14 listopada 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Warszawa

15 listopada 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Białystok

16 listopada 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Szczecin

30 listopada 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Kraków

1 grudnia 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Łódź

5 grudnia 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Poznań

7 grudnia 2018

http://grafika.konfederacjalewiatan.pl/rownosc/zapisz.jpg

Ramowy program szkolenia:

9:00 - 9:20 Co się wydarzy na szkoleniu?

9.20 - 10.00 Dlaczego warto tworzyć miejsce pracy równych szans?

10.00 - 11.00 Czy kobiety i mężczyźni maj? równe szanse na rynku pracy?

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

11.15 - 12.45 Do czego obliguj? mnie przepisy prawne?

12.45 - 13.15 Przerwa na lunch

13.15 - 14.15 Czy moja firma jest miejscem równych szans?

14.15 - 14.30 Przerwa kawowa

14.30 - 15.45 Planuję działania równościowej dla własnej firmy

15.45 - 16.00 Podsumowanie, czyli co warto zapamiętać


*** W zwi?zku z finansowaniem unijnym od osób, które z niego korzystaj? wymagamy tylko podania danych osobowych oraz podstawowych danych o firmie, które nie s? nigdzie upubliczniane i wykorzystywane s? wył?cznie w celu ewaluacji.Szkolenia i narzędzia, które on zawiera s? całkowicie bezpłatne***

Kontakt:

Fundacja Fundusz Współpracy
Anna Szkiruć
e-mail:  aszkiruc@cofund.org.pl  
tel.: 798 371 350

Konfederacja Lewiatan  
Małgorzata Lelińska
e-mail:  mlelinska@konfederacjalewiatan.pl  
tel.: 22 55 99  918

www.rownoscwbiznesie.info

Partnerzy projektu:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!