Analizy i badania

Sytuacja w Grecji w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich spadły do poziomu 1,934 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,651 (spadek o 8pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,211 (spadek o 4pb).</p>

>

W poniedziałek na otwarciu rentowności polskich obligacji były wyraźnie wyższe niż na pi?tkowym zamknięciu w reakcji na podjęt? w weekend decyzję greckiego parlamentu o przeprowadzeniu referendum na temat przyjęcia warunków pomocy finansowej zaproponowanych przez wierzycieli. W dalszej części tygodnia doszło jednak do odwrócenia trendu i wzrostu cen polskiego długu, co zwi?zane było ze spadkiem awersji do ryzyka i wyższym popytem na polskie obligacje. Lekka poprawa nastrojów na rynku znalazła odzwierciedlenie w spadku spreadu pomiędzy rentownościami polskich i niemieckich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu pozostanie sytuacja w Grecji. Zgodnie z ostatecznymi wynikami referendum Grecy opowiedzieli się za odrzuceniem warunków pomocy finansowej zaproponowanych przez wierzycieli (patrz powyżej). Oznacza to w naszej ocenie wzrost awersji do ryzyka, a w konsekwencji spadek cen polskich obligacji. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku podwyższonej zmienności na polskim rynku długu może być środowa publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC. Konferencja po posiedzeniu RPP będzie w naszej ocenie neutralna dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!