Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie kluczowa dla rentowności obligacji

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 5,54 (spadek o 9pb), 5-letnie zwiększyły się do 5,29 (wzrost o 4pb), a 10-letnie do 5,41 (wzrost o 10pb). Początek tygodnia przyniósł wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, co wynikało ze wspomnianego wyżej wzrostu awersji do ryzyka. W kolejnych dniach doszło do korekty i obniżenia stawek IRS. Publikacja wyraźnie lepszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej w USA miała ograniczony wpływ na krzywą.

Uważamy, że dzisiejsza publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej może przyczynić się do lekkiego spadku stawek IRS. Naszym zdaniem przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla stawek IRS. Jednocześnie uważamy, że stawki IRS w tym tygodniu pozostaną pod wpływem podwyższonej awersji do ryzyka związanej z konfliktem na linii Iran- Izrael.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!