Analizy i badania

Sympozjum w Jackson Hole w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,823 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,65 (spadek o 10pb), a obligacji 10- letnich do poziomu 3,316 (wzrost o 12pb).</p>

>

W pierwszej części tygodnia polski rynek długu charakteryzował się nisk? płynności? ze względu na długi weekend. W kolejnych dniach obserwowany był spadek rentowności polskich obligacji w ślad za obniżeniem światowej awersji do ryzyka będ?cego konsekwencj? zmniejszenia napięcia na linii USA – Korea Północna. Wzrostowi apetytu na ryzyko towarzyszyło zmniejszenie spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi i amerykańskim benchmarkowymi obligacjami.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie sympozjum w Jackson Hole, na którym przemawiać będzie m.in. szefowa FED J. Yellen oraz prezes EBC M. Draghi. Ich zaplanowane na pi?tek wyst?pienia będ? jednak w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu. Ograniczony wpływ na ceny polskich obligacji będ? miały również liczne dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz zamówienia na dobra trwałego użytku), a także wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI oraz indeks Ifo dla Niemiec).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!