Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Sympozjum „Human and Field: Submission or Interaction” - ATDI zaprasza

<p style="text-align: justify;">W dniach 19-21 maja 2017 roku organizujemy wspólnie z  Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, Sympozjum dotyczące Human Hazard pt. „Human and Field: Submission or Interaction”.</p>

>

http://www.mini.pw.edu.pl/~konferencje/index.php/home  

Celem Sympozjum, jest wstępna wspólna praca nad zagadnieniem odziaływania fal elektromagnetycznych na organizmy żywe, w tym człowieka. Kwestia ta wpisuje się w najnowsze trendy nauki europejskiej i światowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania istniej?cych i najnowszych osi?gnięć badawczych dotycz?cych sieci radiowych i zarz?dzania częstotliwościami radiowymi. Sympozjum ma stanowić płaszczyznę przyszłej współpracy w tym zakresie z udziałem naukowców Politechniki Warszawskiej, w tym doktorantów o zbliżonym profilu zainteresowań.  

Sympozjum odbędzie się w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni, około 100 km od Warszawy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!