Aktualności firm stowarzyszonych

Świętowanie przez Pomaganie - Charytatywna akcja PwC

Zapraszamy do dołączenia do świątecznej akcji charytatywnej PwC na rzecz młodzieży z Domów Dziecka i rodzin zastępczych - podopiecznych Fundacji Robinson Crusoe.

Jak możesz pomóc?

  • Wejdź na www.pwc.pl/pl/swietowanie-przez-pomaganie
  • Kliknij Udostępnij Facebook i / lub LinkedIn
  • Dodaj hashtag #PeopleWhoCare oraz świąteczne życzenia - słowa zachęty dla znajomych, by także dołączyli do akcji
  • Udostępnij posty na swoim Facebook / LinkedIn
  • Za każde udostępnienie postu z profili PwC przekazuje 20 zł dla Fundacji Robinson Crusoe na realizację Wehikułów Usamodzielniania*

Podaj dobro dalej i razem pomóżmy młodzieży z Domów Dziecka!

Akcja trwa do 22 grudnia!

*Fundacja Robinson Crusoe zajmuje się usamodzielnieniem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wehikuł Usamodzielniania to program edukacyjny, którego celem jest długoterminowa i regularna pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Każdego roku w Wehikułach uczestniczy ponad 200 młodych ludzi z pieczy zastępczej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!