Światowi eksperci sektora usług dla biznesu zawitają do Lublina The BSS Forum i Gala Outsourcing Stars 2016

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Polska jest liderem rynku BSS w skali europejskiej, a sektor ten rozwija się nad Wisłą niezwykle dynamicznie. 31 stycznia 2017 do Polski zawitają m.in. liderzy branży z USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Ukrainy, Rumunii, Litwy. Tegoroczna, czwarta już edycja Gali Outsourcing Stars zostanie rozszerzona o poprzedzającą ją część konferencyjną. W trakcie The BSS Forum w Lublinie omówione zostaną bieżące trendy, wyzwania oraz szanse stojące przed firmami świadczącymi usługi dla biznesu.</strong></span></p>

>

Przewaga konkurencyjna Polski na rynku nowoczesnych usług dla biznesu opiera się między innymi na dostępności dużej liczby potencjalnych lokalizacji dla inwestycji BSS. Centra outsourcingowe prowadz? działalność w aż 27 miastach na terenie całego kraju. Wyraźnym trendem jest coraz większe znaczenie lokalizacji regionalnych, przyci?gaj?cych inwestorów ofert? szyt? na miarę ich potrzeb. Tegoroczna edycja Outsourcing Stars, najważniejszego podsumowania branży BSS w Polsce, odbędzie się w Lublinie, będ?cym jedn? ze wschodz?cych gwiazd sektora BSS. W bież?cym roku miasto obchodzi swoje 700 lecie, a wydarzenie będzie biznesow? inauguracj? tego jubileuszu. Galę Outsourcing Stars 2016 poprzedzi The BSS Forum – konferencja z udziałem międzynarodowych ekspertów.  

The BSS Forum odbędzie się pod hasłem „We know how”. Głos zabior? eksperci z firm analizuj?cych rynek usług outsourcingowych, a także reprezentanci władz miast oraz najważniejszych międzynarodowych organizacji branżowych: IAOP, Global Sourcing Association, ASPIRE, Deutscher Outsourcing Verband, Lviv IT Cluster. Jest to doskonała okazja nie tylko do pogłębiania wiedzy na temat rynku i najnowszych trendów biznesowych, ale także wiele godzin networkingu z udziałem najważniejszych osobistości świata outsourcingu – mówi Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio.

W trakcie wieczornej części wydarzenia – Gali Outsourcing Stars 2016 już po raz czwarty przyznane zostan? nagrody dla najprężniej rozwijaj?cych się firm oraz instytucji zwi?zanych z sektorem. Uczestnicy konkursu mogli zgłaszać swoje organizacje w 12 kategoriach. Wśród ocenianych kryteriów znajduj? się między innymi wzrost zatrudnienia oraz nowych kontraktów. Outsourcing Stars to jedyne niekomercyjne nagrody branży outsourcingu w Polsce. Wśród zeszłorocznych laureatów znaleźli się: OEX Archidoc, Capita, Transcom, ALD Automotiv, Skanska, Grupa Progres, Leasing Team Group, Sii, Extor, Poznań, Sales Group, JLL.

Organizatorem The BSS Forum i Gali Outsourcing Stars 2016 jest Pro Progressio, Fundacja zajmuj?ca się rozwojem sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, uznana przez Polsk? Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za najlepsz? organizację otoczenia biznesu w roku 2016.

Trzy poprzednie edycje Gali Outsourcing Stars zgromadziły ł?cznie blisko tysi?c znamienitych gości: przedstawicieli Ministerstw, Prezydentów polskich miast, Prezesów Izb, Agencji i innych instytucji otoczenia biznesu, Prezesów i Dyrektorów Zarz?dzaj?cych wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.  

Rejestracja uczestników wydarzenia odbywa się na stronie: https://www.bssforum.com/  

Kontakt do Biura Prasowego:

Magdalena Dymek
Triple PR, Wilcza 25/6, Warszawa
22  216 54 20, 601  542  502
magdalena.dymek(@)triplepr.pl
www.triplepr.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!