Aktualności firm stowarzyszonych

Światowe wyniki sprzedaży w 2015 r.: sprzedaż Grupy Renault rośnie już od trzech lat

<p style="text-align: justify;">W 2015 r. liczba rejestracji pojazdów Grupy zwiększyła się o 3,3%, doprowadzając do ustanowienia nowego rekordu: 2 801 592 pojazdów. W Europie Grupa odnotowała kolejny rok wzrostów przy udziale w rynku przekraczającym 10%. Marka Renault to od 18 lat lider europejskiego rynku pojazdów dostawczych. Pomimo spadków na rynku rosyjskim i brazylijskim Grupa utrzymała swoją międzynarodową pozycję. Sukces nowych produktów w 2015 r., wiele zapowiedzianych premier i rozwój działalności międzynarodowej – wsparcie ambitnych planów wzrostu w 2016 r.</p>

>

KOLEJNY WZROST GLOBALNEJ SPRZEDAŻY

Na poziomie globalnym w 2015  r. nast?piło zwiększenie liczby rejestracji pojazdów osobowych i dostawczych Grupy Renault o 3,3%, przy ł?cznej liczbie 2,8 miliona pojazdów na rynku odnotowuj?cym wzrost o 1,6%. Rosn?ca już od trzech lat liczba rejestracji umożliwiła Grupie ustanowienie nowego rekordu sprzedaży. Udział Grupy w rynku światowym wynosi obecnie 3,2%. Marka Renault pozostaje francusk? mark? nr 1 na świecie, zaś Dacia ustanowiła nowy rekord sprzedaży.

Grupa nadal czerpie korzyści z dynamiki europejskiego rynku motoryzacyjnego (+ 9,4%), odnotowuj?c wzrost liczby rejestracji o 10,2%, do 1  613  499 pojazdów, przy udziale w rynku wynosz?cym 10,1%. Renault zajmuje pozycję lidera rynku pojazdów elektrycznych, a także – po raz osiemnasty z rzędu – lidera rynku pojazdów dostawczych.

Poza Europ?, pomimo kryzysu gospodarczego w Rosji oraz Ameryce Łacińskiej, Grupa trzyma się mocno i zyskuje kolejne udziały w rynkach w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach oraz w rynku eurazjatyckim.

Rok 2015 to kolejny rok, w którym wzrasta sprzedaż Grupy Renault. Bijemy kolejny rekord. Pomimo zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w poszczególnych regionach odnotowujemy stały wzrost, który potwierdza słuszność przyjętej wiele lat temu strategii dywersyfikacji geograficznej – podkreśla Thierry Koskas, dyrektor handlowy Grupy.

GRUPA CZERPIE KORZYŚCI Z EUROPEJSKICH PREMIER

W Europie udział Grupy Renault w rynku pojazdów osobowych i dostawczych zwiększył się do 10,1%, przy wzroście liczby rejestracji o 10,2% – do 1  613  499 pojazdów. Grupa odnotowała wyższ? sprzedaż we wszystkich krajach tego regionu, ze szczególnie dobrymi wynikami w Hiszpanii (+ 22,3%), Wielkiej Brytanii (+ 17,7%) oraz we Włoszech (+ 18%), przy rekordowym udziale w rynku wynosz?cym 9,1%.

Kolejny rok wzrostów dla marki Renault. To właśnie ta marka w 2015  r. osi?gnęła najwięcej. Przy liczbie rejestracji wynosz?cej 1  238  711 pojazdów (+ 12,3%) udział w rynku tej marki wyniósł 7,8% w porównaniu z 7,6% w 2014  r. oraz 7,4% w 2013  r. Model Clio pozostaje najczęściej sprzedawanym pojazdem w Europie we wszystkich segmentach.

Jeśli chodzi o rynek pojazdów osobowych, Renault (+ 11,1%, przy 969  508 pojazdach) zachowuje pozycję lidera w segmencie samochodów miejskich (segmenty A + B) dzięki sukcesom modeli Clio i Captur – liderów w swoim segmencie, ze 194  703 zarejestrowanymi pojazdami (23,7% segmentu).

Potwierdza się tym samym sukces premier roku 2015. Sprzedaż modelu Kadjar wyniosła 49  016 egzemplarzy. Zarejestrowano 20  930 egzemplarzy modelu Nouvel Espace, czyli 3 razy więcej niż jego poprzedniej wersji w 2014  r.

Marka Renault od 18 lat pozostaje liderem europejskiego rynku pojazdów dostawczych. Zarejestrowano 269  203 takie pojazdy (+ 16,9%), a udział Renault w rynku zwiększył się o 0,7  punktu.

10 lat po swoim debiucie w Europie marka Dacia odnotowała kolejny wzrost liczby rejestracji w 2015  r. (+ 3,6%) i tym samym ustanowiła rekord sprzedaży – 374  458 pojazdów zarejestrowanych w ci?gu roku.

Renault jest liderem europejskiego rynku pojazdów elektrycznych. Sprzedaż Grupy gwałtownie wzrosła (+ 49%) do 23  086 pojazdów (z wył?czeniem Twizy). Model ZOE stał się liderem rynku pojazdów osobowych: 18  453 rejestracje w ci?gu roku (+ 68%).

We Francji Renault wzmocniło swoj? pozycję samochodowej marki nr 1, a model Clio pozostaje pojazdem o najwyższej na rynku liczbie sprzedanych egzemplarzy. Modele Clio, Captur, Twingo oraz Espace s? liderami w swoich segmentach. Pojazdy dostawcze: Trafic, Master oraz Kangoo również znajduj? się w czołówce. ZOE ma 60% udziału w rynku elektrycznych pojazdów osobowych.

GRUPA UTRZYMUJE SWOJĄ GLOBALNĄ POZYCJĘ

Na arenie międzynarodowej – pomimo zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach i regionach – Grupa Renault ma nadal stabiln?, a nawet silniejsz? pozycję.

W Eurazji udział Grupy w rynku zwiększył się o 1,6 punktu do 11,9%, szczególnie dzięki dynamicznej działalności w Turcji (+ 21,7%), gdzie Grupa ustanowiła kolejny rekord sprzedaży. Wzrost w większości krajów regionu pozwala zrekompensować skutki kryzysu gospodarczego w Rosji, gdzie udział w rynku spadł o ponad   35%, a liczba rejestracji pojazdów Grupy Renault – o 38,1%. Udział w rynku pozostaje na niemal niezmienionym poziomie 7,5%, w ramach polityki utrzymania marży.

W Afryce, na Środkowym Wschodzie i w Indiach liczba rejestrowanych samochodów Grupy zwiększyła się o 17% przy udziale w rynku wynosz?cym 4,5% (+ 0,7  punktu).

Grupa dysponuje ponad jedn? trzeci? udziałów w rynku Afryki Północnej. W Algierii odnotowała rekordowy udział w rynku (35,6%) przy znacznym wzroście (o 8,7  punktu) za spraw? lokalnej produkcji modelu Symbol w Oranie. W Maroku, gdzie Dacia i Renault s? odpowiednio markami nr 1 i nr 2, liczba rejestracji pojazdów wzrosła o 11,5%. Udział Grupy w rynku osi?gn?ł 38,2% (+ 1,2 punktu).

W Egipcie, na drugim co do wielkości rynku afrykańskim, sprzedaż Grupy zwiększyła się o 73,8%, zaś udział w rynku ustabilizował się na poziomie 7,5% (+ 3,4  punktu).

W Indiach Renault pozostaje europejsk? mark? samochodow? nr 1, osi?gaj?c wzrost sprzedaży o 20,1%. Obiecuj?cy jest debiut modelu Kwid: ponad 80  000 zamówień od wrześniowej premiery.

W regionie Ameryk (355  151 rejestracji, spadek o 14,8%) Grupa walczy z trudnościami gospodarczymi przy udziale w rynku na poziomie 6,3% (-0,1 punktu).

W Brazylii, stanowi?cej drugi co do wielkości rynek Grupy, udział w rynku zwiększył się o 0,2  punktu do nieosi?galnego wcześniej poziomu 7,3% na rynku odnotowuj?cym spadek o 25,5%.

W Argentynie Grupa odnotowała spadek liczby rejestracji o -6,5%, za spraw? wyników za ostatni kwartał, przy udziale w rynku wynosz?cym 14,7% (12,7% w skali roku). W Kolumbii Renault zdecydowanie wzmocniło swoj? pozycję przy udziale w rynku rosn?cym o 2  punkty do 18,6%.

Pick-up Duster Oroch, wprowadzony na rynek pod koniec roku, zajmuje w Brazylii już drugie miejsce w swoim segmencie. Wzrost znaczenia Renault w tym segmencie powinien stanowić bazę do dalszej poprawy wyników w regionie w nadchodz?cych miesi?cach.

Gdy mowa o regionie Azji i Pacyfiku, Korea – pierwszy rynek Grupy w tym obszarze – stabilizuje poziom sprzedaży po silnym wzroście odnotowanym w 2014  r.

W Chinach priorytetem w roku 2015 było przygotowanie do premiery chińskiej wersji modelu Kadjar – pierwszego pojazdu wyprodukowanego lokalnie przez spółkę joint venture Dongfeng Renault.

PERSPEKTYWY RYNKOWE GRUPY RENAULT NA ROK 2016

W 2016  r. światowy rynek powinien odnotować wzrost na poziomie 1–2% w stosunku do 2015  r. Zarówno na rynku europejskim, jak i we Francji spodziewany jest wzrost o 2%.

Na arenie międzynarodowej rynki brazylijski i rosyjski prawdopodobnie nadal będ? zaliczać spadki odpowiednio o 6% i o 12%. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce w Chinach (+ 4–5%) oraz w Indiach (+ 8%), w których ci?gle powinno dochodzić do dynamicznego wzrostu.

W tym kontekście, bior?c pod uwagę niezwykle bogaty plan produktowy na ten rok, wzrost w Indiach i now? ofensywę w Chinach, Grupa Renault przewiduje:

  • przyspieszenie wzrostu sprzedaży globalnej,
  • wzmocnienie marki Renault w Europie,
  • rozwój we wszystkich 5 regionach.

W oparciu o dynamikę sprzedaży ostatnich trzech lat, istotne odświeżenie oferty w 2015 i 2016  r., a także o nasz rozwój w Indiach i w Chinach, w 2016  r. będziemy rozwijać się jeszcze szybciej i odnotujemy wzrost we wszystkich regionach– stwierdza Thierry Koskas.

Ł?czna sprzedaż Grupy: poj. osob. + dost. według regionów

* Sprzedaż
** Europa=Unia Europejska, Islandia, Norwegia
i Szwajcaria

Sprzedaż według marek (ł?cznie)

15 rynków głównych Grupy Renault na koniec grudnia 2015  r.

* Wartości na koniec grudnia 2015  r. (sprzedaż), poza Twizy

5 największych sprzedaży pojazdów osobowych Grupy na koniec grudnia 2015  r.

>>>> Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie ustalono na dzień 12 stycznia 2016  r.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Hélène Mazier
Rzecznik prasowy
+33 1 76 84 39 59

Dział prasowy Renault: +33 1 76 84 39 59
Strony internetowe: grouperenault.com
Śledź nas na Twitterze: @Groupe_Renault

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!