Analizy i badania

Światowe ceny żywności stopniowo rosną

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zwiększył się w październiku do 172,6 pkt. wobec 171,4 pkt. we wrześniu (+0,7% m/m). Jednocześnie jest to trzeci miesiąc z rzędu, w którym indeks cen żywności FAO zwiększył się w ujęciu rocznym (+9,1% r/r w październiku wobec 10,4% we wrześniu). </p>

>

Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 3 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (+3,9% m/m), cukru (+3,4% m/m) oraz zbóż (+1,0% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen oleju roślinnego (-2,4% m/m) oraz mięsa (-1,0% m/m).  

W danych na szczególn? uwagę zasługuje pierwszy od czerwca br. wzrost cen zbóż. Niemniej jednak, bior?c pod uwagę utrzymuj?c? się ich nadpodaż na globalnym rynku (por. MAKROmapa z 17.10.2016) październikowy wzrost cen ma najprawdopodobniej przejściowy charakter.  

Wzrost indeksu cen żywności FAO w październiku stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Z uwagi na siln? globaln? integrację rynków rolnych, można oczekiwać, że rosn?ce ceny żywności na świecie będ? oddziaływać w kierunku ich wzrostu w Polsce. Jest to zgodne z nasz? prognoz? zakładaj?c?, że inflacja CPI w Polsce zwiększy się w I kw. 2017 r. do 1,8% r/r wobec 0,3% w IV kw. br.


***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!