Analizy i badania

Światowe ceny żywności coraz wyższe

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zwiększył się w styczniu do 173,8 pkt. wobec 170,2 pkt. w grudniu (+2,1% m/m). Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: cukru (+9,9% m/m), zbóż (+3,4% m/m), oleju roślinnego (+1,8%) oraz produktów mlecznych (+0,2% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen mięsa (-0,1% m/m). W ujęciu rocznym światowe ceny żywności zwiększyły się w styczniu o 16,4% wobec wzrostu o 11,0% w grudniu.</p>

>

W danych na szczególn? uwagę zasługuje pierwszy od dwóch miesięcy wzrost cen cukru. Zgodnie z komunikatem FAO wynikał on z pogorszenia oczekiwań dotycz?cych produkcji cukru trzcinowego w bież?cym sezonie (2016/2017) wśród głównych jego producentów (w Brazylii, Indiach oraz Tajlandii). Podtrzymujemy nasz? ocenę sprzed miesi?ca, zgodnie z któr? perspektywy dalszego silnego wzrostu cen cukru w najbliższych kwartałach s? ograniczone. Oczekujemy, że w sezonie 2017/2018 odnotowana zostanie pierwsza od dwóch lat nadwyżka na światowym rynku cukru, co wynikać będzie ze zniesienia kwot cukrowych w UE oraz wyższej produkcji cukru trzcinowego wśród jego głównych producentów (m.in. w Brazylii, Indiach, Chinach i Tajlandii). Uważamy zatem, że publikowane w najbliższych miesi?cach prognozy produkcji cukru w sezonie 2017/2018 wskazuj?ce na odbudowę zapasów będ? oddziaływały w kierunku spadku jego cen.  

W kolejnych miesi?cach oczekujemy kontynuacji łagodnego wzrostu światowych cen żywności, wspieranego przede wszystkim przez wyższe ceny oleju roślinnego, produktów mlecznych oraz mięsa.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!