Aktualności firm stowarzyszonych

Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach Carrefour

<p style="text-align: justify;"><strong>Blisko 80 sklepów Carrefour Polska dołączyło do Świątecznej Zbiórki Żywności, organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Już w najbliższy weekend, od 1 do 3 grudnia, w sklepach sieci pojawią się wolontariusze zbierający żywność dla potrzebujących.</strong></p>

>

Świ?teczna Zbiórka Żywności odbędzie się w tym roku w blisko 50 miejscowościach w całej Polsce. Od 1 do 3 grudnia klienci sklepów Carrefour, w specjalnie oznakowanych punktach, będ? mogli przekazać artykuły spożywcze, które trafi? do lokalnych organizacji pomocowych. Szczególnie potrzebne s? produkty z długim terminem przydatności do spożycia, takie jak olej, cukier, m?ka, słodycze, przetwory, konserwy b?dź bakalie. Szczegółowych informacji na temat zbiórki udzielać będ? w sklepach klientom wolontariusze Banków Żywności.

Wspólnie z Bankami Żywności Carrefour obchodzi w tym roku swoje 20-lecie działalności. Sieć od pocz?tku swojej aktywności w Polsce, czyli od 1997 roku, współpracuje z Federacj? Polskich Banków Żywności, realizuj?c liczne inicjatywy maj?ce na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Co roku wspiera ogólnopolskie zbiórki żywności, udostępniaj?c przestrzeń i promuj?c zbiórki na terenie sklepu i w mediach. Ponadto, na terenie całego kraju hipermarkety i supermarkety Carrefour przekazuj? regularnie produkty spożywcze do Banków Żywości. W 2016 roku Fundacja Carrefour przekazała grant w wysokości 125  000 euro na zakup 7 ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności, które służ? przede wszystkim codziennym odbiorom świeżej żywności ze sklepów, nie tylko sieci Carrefour.

Stale rozwijana współpraca Carrefour z Federacj? Polskich Banków Żywności wpisuje się kluczow? inicjatywę sieci, jak? jest prowadzony od 2013 r. program „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Carrefour za zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebuj?cych otrzymał wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Ponadto, za swoj? współpracę z Bankami Żywności Carrefour Polska otrzymał tytuł „Dobroczyńca roku”.

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!