Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach Carrefour

<p style="text-align: justify;"><strong>Blisko 80 sklepów Carrefour Polska dołączyło do Świątecznej Zbiórki Żywności, organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Już w najbliższy weekend, od 1 do 3 grudnia, w sklepach sieci pojawią się wolontariusze zbierający żywność dla potrzebujących.</strong></p>

>

Świ?teczna Zbiórka Żywności odbędzie się w tym roku w blisko 50 miejscowościach w całej Polsce. Od 1 do 3 grudnia klienci sklepów Carrefour, w specjalnie oznakowanych punktach, będ? mogli przekazać artykuły spożywcze, które trafi? do lokalnych organizacji pomocowych. Szczególnie potrzebne s? produkty z długim terminem przydatności do spożycia, takie jak olej, cukier, m?ka, słodycze, przetwory, konserwy b?dź bakalie. Szczegółowych informacji na temat zbiórki udzielać będ? w sklepach klientom wolontariusze Banków Żywności.

Wspólnie z Bankami Żywności Carrefour obchodzi w tym roku swoje 20-lecie działalności. Sieć od pocz?tku swojej aktywności w Polsce, czyli od 1997 roku, współpracuje z Federacj? Polskich Banków Żywności, realizuj?c liczne inicjatywy maj?ce na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Co roku wspiera ogólnopolskie zbiórki żywności, udostępniaj?c przestrzeń i promuj?c zbiórki na terenie sklepu i w mediach. Ponadto, na terenie całego kraju hipermarkety i supermarkety Carrefour przekazuj? regularnie produkty spożywcze do Banków Żywości. W 2016 roku Fundacja Carrefour przekazała grant w wysokości 125  000 euro na zakup 7 ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności, które służ? przede wszystkim codziennym odbiorom świeżej żywności ze sklepów, nie tylko sieci Carrefour.

Stale rozwijana współpraca Carrefour z Federacj? Polskich Banków Żywności wpisuje się kluczow? inicjatywę sieci, jak? jest prowadzony od 2013 r. program „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Carrefour za zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebuj?cych otrzymał wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Ponadto, za swoj? współpracę z Bankami Żywności Carrefour Polska otrzymał tytuł „Dobroczyńca roku”.

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!