Analizy i badania

Świąteczna atmosfera sprzyjała stabilizacji stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS wyniosły 1,88 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni), 5-letnie zmniejszyły się do poziomu 2,38 (spadek o 1pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 2,87 (spadek o 1pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień na rynku utrzymywała się niska płynność zwi?zana z nadchodz?cymi świętami Wielkiejnocy. W efekcie stawki IRS charakteryzowały się nisk? zmienności?. We wtorek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o  2-, 5-, 6-, i 10-letnich terminach zapadalności za 3,0 mld zł przy popycie równym 6,59 mld zł. Aukcja, mimo wysokiego popytu, miała ograniczony wpływ na stawki IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Uważamy jednak, że ich wpływ na stawki IRS będzie ograniczony. Neutralne dla stawek IRS będ? również wstępne dane o inflacji w Polsce i w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!