Analizy i badania

Susza nie zdołała zatrzymać spadku inflacji

<p style="text-align: justify;">W kierunku zwiększenia inflacji (o 0,1 pp.) oddziaływała wyższa dynamika cen żywności, która wyniosła we wrześniu 0,2% r/r wobec -0,7% w sierpniu. Jej zwiększenie wynikało z wyższego rocznego tempa wzrostu cen warzyw we wrześniu, co było efektem mającej miejsce w Polsce suszy (por. MAKROpuls z 15.09.2015).</p>

>

Zgodnie z naszymi szacunkami wzrost rocznej dynamiki cen warzyw pomiędzy wrześniem a sierpniem był jednak wyraźnie niższy niż pomiędzy sierpniem a lipcem, z kolei roczna dynamika cen owoców we wrześniu obniżyła się, co wskazuje, iż wpływ suszy na ceny żywności stopniowo wygasa. Istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki cen żywności we wrześniu była wyższa roczna dynamika cen cukru. Utrzymuj?ce się w ostatnich miesi?cach wysokie tempo wzrostu cen cukru jest w naszej ocenie efektem jego wyższych cen na światowym rynku. Ich wzrost jest spowodowany obawami inwestorów o podaż tego surowca z uwagi na negatywny wpływ zjawiska El Nino na produkcję cukru trzcinowego w Indiach, Brazylii oraz Tajlandii (por. MAKROmapa z 12.10.2015).

Zgodnie z naszym szacunkiem inflacja bazowa zmniejszyła się we wrześniu do 0,2% r/r wobec 0,4% w sierpniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!