Analizy i badania

Sumaryczny wpływ danych z USA negatywny dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1429 (osłabienie złotego o 1,0%).</p>

>

Z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny przez pierwsz? część tygodnia kurs złotego kształtowany był przez nastroje na rynkach globalnych i zmieniał się w ślad za kursem EURUSD w przedziale 4,10-4,14. W czwartek w kierunku umocnienia złotego oddziaływało zaakceptowanie w nocy z środy na czwartek przez grecki parlament drugiej z czterech części pakietu reform, będ?cych warunkiem uruchomienia programu pomocowego. Pi?tkowe słabsze od oczekiwań dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach doprowadziły do przejściowego umocnienia złotego. W dalszej części dnia złoty tracił na wartości.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że Rezerwa Federalna utrzyma status quo w polityce monetarnej, co w przypadku realizacji naszej prognozy nie spotka się ze znacz?c? reakcj? rynku. Dodatkowym czynnikiem ograniczaj?cym zmienność na rynku będzie brak konferencji po posiedzeniu. Negatywny dla złotego może być sumaryczny wpływ danych z USA (wstępny szacunek amerykańskiego PKB, zamówienia na dobra trwałe, wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board oraz finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan). Wstępny odczyt inflacji w strefie euro, a także publikacja indeksu Ifo będ? miały w naszej ocenie ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!