Analizy i badania

Sumaryczny wpływ danych z USA negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2421 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku złoty oscylował wokół łagodnego trendu deprecjacyjnego. W środę mieliśmy do czynienia z jego podwyższon? zmienności?, co zwi?zane było z expose premier B. Szydło. Publikacja Minutes z październikowego posiedzenia FOMC, także krajowe odczyty produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. W pi?tek złoty umacniał się wraz z innymi walutami regionu.

W tym tygodniu najważniejsze dla złotego będ? dane z USA (drugi szacunek PKB, wskaźnik ufności konsumenckiej – Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym). Oczekujemy, że dane mog? zwiększyć oczekiwania rynku na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej FED na grudniowym posiedzeniu, dlatego sumaryczny wpływ tych odczytów będzie negatywny dla złotego. Dzisiaj opublikowane będ? wstępne listopadowe indeksy PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W przypadku gdy dane wskaż? na pogorszenie koniunktury w strefie euro mog? być one lekko pozytywne dla złotego. W czwartek z uwagi na Święto Dziękczynienia w USA płynność rynku może być obniżona.   

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!