Aktualności firm stowarzyszonych

Sukces Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault

<p style="text-align: justify;" lang="pt-BR"><span style="color: #00000a;">Celem działania Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault jest doskonalenie u kierowców umiejętności, które pozwolą zapobiec niebezpiecznym sytuacjom i dzięki temu mogą wpływać na ogólny wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach. Bezpośredni wpływ na realizację tego celu ma liczba przeszkolonych osób. W 2016 roku trenerzy przeszkolili rekordową liczbę ponad 3 500 osób! Łączna liczba uczestników szkoleń od założenia szkoły w 2004 roku osiągnęła 24 000!</span><span> </span><span style="color: #00000a;">Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault to pierwsza na świecie markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault.</span></p>

>

Sukces szkoły pokazuje, że zarówno firmy, jak i kierowcy indywidualni maj? coraz większ? świadomość wpływu umiejętności kierowców na ich bezpieczeństwo na drodze. Tworz?c szkołę ponad 12 lat temu marzyliśmy właśnie o takich sukcesach, o działaniach, które mog? przynosić wymierne korzyści całemu społeczeństwu – mówi Agata Szczech, Dyrektor Komunikacji Terytorium East i pomysłodawczyni Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.  

Na szkoleniach kierowcy zyskuj? z jednej strony świadomość niebezpieczeństw poprzez doświadczenie na przykład poślizgu, a z drugiej strony ucz? się jak takim sytuacjom zapobiegać i jak działać, gdy już się wydarz?. Ten proces przemiany dokonuje się na co dzień na naszych szkoleniach – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.  

Od 2004 roku szkoła zorganizowała szkolenia dla ponad 340 klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Do grona największych firm, które oferuj? swoim pracownikom możliwość doskonalenia techniki jazdy w Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault, należ? Coca-Cola HBC Polska, PKN ORLEN, firma leasingowa Arval, Netia czy koncern paliwowy BP.  

Chcemy zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo naszym pracownikom. Dotyczy to zarówno warunków oraz narzędzi pracy, jak i podnoszenia umiejętności. Szkolenia doskonalenia techniki jazdy s? istotnym elementem naszych programów dla pracowników. Szczególnie doceniany jest bardzo praktyczny wymiar zajęć w Szkole Bezpiecznej Jazdy Renault, przekładaj?cy się na realne korzyści w zakresie bezpieczeństwa – mówi Jacek Mleczek, Kierownik ds. Floty Samochodowej w Coca-Cola HBC Polska.  

W zeszłym roku dużym zainteresowaniem cieszyły się także szkolenia indywidualne. Często były to prezenty dla bliskich osób kupowane np. przez rodziców dla dziecka po uzyskaniu przez nie prawa jazdy. Myślę, że to jeden z najlepszych upominków, jakie może zrobić dziecku rodzic. Wiele nawyków kierowcy kształtuje się właśnie w ci?gu kilku miesięcy zdobywania pierwszych doświadczeń na drodze. To strategiczny czas dla kształtowania umiejętności i postaw – dodaje Zbigniew Weseli.  

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault to pierwsza na świecie markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault. Szkoła oferuje kompleksowe szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem. Kursy te maj? na celu wykształcenie u uczestników umiejętności zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom drogowym (tzw. jazda proaktywna), zdolności panowania nad pojazdem w ekstremalnych warunkach drogowych (szkolenia prowadzone na autodromie z użyciem płyt poślizgowych) oraz poznanie przez uczestników technik jazdy ekonomicznej (ekojazda). W ofercie znajduje się także szeroki wachlarz warsztatów i wykładów teoretycznych oraz szkolenia z pierwszej pomocy.  

Oferta Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault jest dostępna dla klientów z całej Polski, natomiast większość szkoleń odbywa się w należ?cym do szkoły certyfikowanym ośrodku doskonalenia techniki jazdy, zlokalizowanym w Warszawie. Ośrodek ma powierzchnię ponad 50 000 m ? i jest wyposażony m.in. w trzy płyty poślizgowe, w tym jedn? o wymiarach 120 x 14 metrów, a także pełny kr?g poślizgowy o średnicy 60 metrów. Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault posiada zespół 11 wysoko wykwalifikowanych trenerów oraz flotę 11 wymienianych co roku i serwisowanych przez Renault Polska samochodów: 8 Renault Megane, Renault Talisman i 2 Renault Trafic Bus. Na terenie szkoły znajduje się także sala wykładowa na ok. 40 osób.  

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault jest członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Polskiego Stowarzyszenie Motorowe Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy.  

Szczegóły: szkolabezpiecznejjazdyrenault.pl  

Kontakt prasowy:
Constans PR, Maja Świerszcz, tel. 22 401 09 93
Renault Polska, Adela Karlińska, tel. 22 541 10 78

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!