Aktualności firm stowarzyszonych

SUEZ dla planety na Światowy Dzień Ziemi

<p style="text-align: justify;">22.04 obchodziliśmy <a href="http://www.earthday.org/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=7a162fe730b7937ea632b08d5008002d7b2493b5443bc06a9a506c1c73aa1474&amp;url=aHR0cDovL3d3dy5lYXJ0aGRheS5vcmcv&amp;platform=desktop&amp;brand=wp">Światowy Dzień Ziemi</a>, w tym roku obchodzony pod hasłem walki z plastikowymi odpadami.</p>

>

6,3 mld ton -  tak dużo plastiku wytworzono od lat pięćdziesi?tych XX w. Dziś używamy go 20 razy więcej, niż 50 lat temu, a niektóre produkty pokonsumpcyjne zawieraj? do 20 różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Zasoby s? naturalne naszej planety s? ograniczone i coraz bardziej zagrożone. Spośród wielu problemów (m.in. globalnego ocieplenia) wyj?tkowo dotkliwy jest zalew Ziemi plastikowymi odpadami - tworzywa sztuczne stały się jednym z głównych wyzwań środowiskowych naszych czasów. Tylko 9% ich poddawane jest recyklingowi, a 12% odzyskuje się w postaci energii. Oznacza to, że aż 79% trafia na wysypiska śmieci... lub bezpośrednio do środowiska. Sytuacja zwi?zana z opakowaniami z plastiku jest jeszcze bardziej alarmuj?ca, bo  tylko 2% z nich jest poddawane recyklingowi  (FILM). Aby wzmocnić pętlę gospodarki o obiegu zamkniętym, SUEZ wyznaczył sobie cel  zwiększenia produkcji przetworzonych tworzyw sztucznych o 50% do 2020 r.  Już teraz potrafimy wytwarzać plastik z recyklingu nie odbiegaj?cy jakości? od pierwotnego wyrobu. Lecz aby osi?gn?ć ten ambitny cel, SUEZ inwestuje w technologie nowej generacji i nawi?zuje innowacyjne partnerstwa z innymi zainteresowanymi stronami. Po więcej informacji  KLIKNIJ TU.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!