Izba  •  Zobacz także  •  Partnerzy  •  Usługi

Studia podyplomowe / Akademia Biznesu i Prawa Nowych Technologii

Prawo w biznesie nowych technologii Rewolucja AI - wpływ sztucznej inteligencji na biznes i środowisko prawne

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uczelnia Łazarskiego

Szczegóły >>>

 

Dla kogo?

Studia kierowane są do osób, które mają w swojej praktyce do czynienia z prawem nowych technologii oraz osób które chcą nabyć praktyczną wiedzę z tego zakresu, a w szczególności:

 • menadżerów przedsiębiorstw, w tym w szczególności z sektora retail, e-commerce, bankowości, finansów, energetyki, ochrony zdrowia, gier i programów komputerowych, obronności a także
 • menadżerów przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych świadczących usługi na rzecz podmiotów z ww. sektorów;
 • właścicieli i menadżerów innowacyjnych spółek technologicznych dążących do ekspansji swojej działalności (start-ups)
 • osób zarządzających projektami, w szczególności w sektorze ubezpieczeń i finansów, farmaceutycznym i ochrony zdrowia, retail, energetycznym, chemicznym, IT, obronności, oprogramowania i gier komputerowych, e-commerce, w tym social mediów, marketingu internetowego, usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • pracowników instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii;
 • praktyków wykonujących zawody prawnicze (radcowie prawni, adwokaci);
 • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych.

 

Podczas studiów Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego o wpływie sztucznej inteligencji na biznes i środowisko prawne opowiedzą wybitni eksperci z Londynu zajmujący się zagadnieniami sztucznej inteligencji w praktyce– światowi pionierzy i specjaliści.

Mark Olbrich, ekspert z ponad 30 letnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz doradztwie przy strategii rozwoju w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii, USA, Skandynawii, Kanadzie, a także Polsce.

Prof. Michael Mainelli, został wybrany szeryfem miasta Londynu (jedno z najistotniejszych stanowisk w Londynie), przewodniczący wiodącego think tanku w Londynie, profesor z London School of Economics oraz Gresham College. Ekspert w oddziale badawczym sektora obrony, specjalista ds. zarządzania finansami w City.

Sir Ian M Cheshire – członek zarządu Barclays Bank UK, długoletni dyrektor generalny Kingfisher Group, współpracuje z Fundacją Charytatywną Księcia Walii. Takie znakomitości świata biznesu to wielki zaszczyt i ogromna okazja do nauki od najlepszych.

Atuty:

 • kompleksowy program przekazujący wiedzę w obszarze prawa nowych technologii z uwzględnieniem uwarunkowań biznesowych, a także sposobów finansowania nowych technologii;
 • program nastawiony na budowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów;
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii, w tym prawników oraz przedstawicieli biznesów technologicznych, m.in. start-ups;
 • program studiów opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu;
 • program zajęć dostosowany do różnorodnych grup odbiorców (właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów odpowiadających za rozwój i wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwach);
 • pozytywna atmosfera podczas zajęć dzięki profesjonalnym i doświadczonym trenerom.
 • Nowe technologie wywołują rewolucję w gospodarce światowej i stanowią bardzo istotny jej element. Umożliwiają zwiększenie efektywności i dostępność świadczonych usług. Obserwuje się szybki rozwój elektroniki użytkowej w kierunku Internetu Rzeczy. Następuje coraz większa popularyzacja algorytmów sztucznej inteligencji (SI) w codziennym życiu. Doskonale rozwija się Blockchain, czyli technologia łącząca m.in. finanse i świat wirtualny. Online rozwija się także rozrywka. Gry pozwalają nam odtworzyć świat. Nowe technologie stanowią zatem szansę, ale pojawia się także konieczność ochrony sieci i efektywnych zabezpieczeń.

  Celem studiów jest praktyczne i kompleksowe zaznajomienie słuchaczy z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii, w tym związanymi z tymi technologiami prawami własności intelektualnej.  Uczestnicy zapoznają się na studiach z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie prawnej ochrony nowych technologii, ich ekspansji na rynki zagraniczne, a także sposobami ich finansowania.Stawiamy na praktyczną edukację w zakresie zagadnień związanych z prawem nowych technologii na każdym etapie ich rozwoju. Wiedza praktyczna jest niezbędna do tworzenia, wdrażania, prowadzenia i ochrony innowacyjnych modeli biznesowych. Z tego względu, program studiów uwzględnia uwarunkowania biznesowe wybranych sektorów gospodarki. Uczestnicy w ramach studiów mają możliwość wyboru modułów specjalizacyjnych w zależności od swoich zainteresowań. W efekcie uczestnicy zdobędą unikalną wiedzę nie tylko prawną, ale także wyspecjalizują się w obszarze swoich zainteresowań biznesowych. Takie rozwiązanie pozwoli słuchaczom skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać nowe technologie w ich otoczeniu zawodowym, a być może nawet zainspiruje ich do wykreowania nowych modeli biznesowych w wybranych sektorach gospodarki.

  Mamy świadomość, że nowe technologie rozwijają się szybciej niż edukacja. Z tego względu nasz program dostosowujemy do potrzeb rynku. Wykładowcy Akademii Biznesu i Prawa Nowych Technologii to wybitni praktycy, specjaliści, a zarazem dydaktycy.

  Z nami polubisz nowe technologie i odnajdziesz się w świecie dynamicznych zmian technologicznych.

  Dodatkowo, uczestnicy, mogą uczestniczyć w fakultatywnym module z zakresu umiejętności przywódczych opartym o międzynarodowe narzędzie STRUCTOGRAM i TRIOGRAM (Analiza biostukturalna), które w precyzyjny sposób pozwalają określić predyspozycje własne, predyspozycje współpracowników. Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla prawników, managerów i osób, które pracują z ludźmi dla skutecznego prowadzenia doradztwa. Każdy uczestnik, który będzie uczestniczył w fakultatywnym kursie (płatnym dodatkowo 600 zł), otrzyma dwa międzynarodowe certyfikaty Structogram 1- Klucz do poznania siebie, Triogram- Klucz do poznania innych, honorowane w 21 krajach na świecie.

  Serdecznie zapraszamy!

  adw. Justyna Wilczyńska - Baraniak oraz r. pr. Agnieszka Oleksyn - Wajda

   

 • Organizacja zajęć

  • Studia trwają dwa semestry;
  • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
  • Warunkiem ukończenia studiów jest:
   • zaliczenie wszystkich modułów obligatoryjnych, kierunkowych (1-4) poprzez test jednokrotnego wyboru (10 pytań);
   • zdanie końcowego testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte) a także uczestnictwo w zajęciach na poziomie 70% (w zależności od wyboru studenta w bazowych 160 godzinach kursu podyplomowego lub kursu rozszerzonego o moduł specjalistyczny).
  • Słuchacze spełniający ww. warunki otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa w Biznesie Nowych Technologii.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
  Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Przyszli słuchacze Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego mogą skorzystać z pożyczki na kształcenie, a po spełnieniu określonych warunków umorzenia spłaty części pobranej kwoty – nawet do 25% kosztów.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!