Studia podyplomowe / Akademia Biznesu i Prawa Nowych Technologii

Prawo w biznesie nowych technologii Rewolucja AI - wpływ sztucznej inteligencji na biznes i środowisko prawne

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uczelnia Łazarskiego

Szczegóły >>>

 

Dla kogo?

Studia kierowane są do osób, które mają w swojej praktyce do czynienia z prawem nowych technologii oraz osób które chcą nabyć praktyczną wiedzę z tego zakresu, a w szczególności:

 • menadżerów przedsiębiorstw, w tym w szczególności z sektora retail, e-commerce, bankowości, finansów, energetyki, ochrony zdrowia, gier i programów komputerowych, obronności a także
 • menadżerów przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych świadczących usługi na rzecz podmiotów z ww. sektorów;
 • właścicieli i menadżerów innowacyjnych spółek technologicznych dążących do ekspansji swojej działalności (start-ups)
 • osób zarządzających projektami, w szczególności w sektorze ubezpieczeń i finansów, farmaceutycznym i ochrony zdrowia, retail, energetycznym, chemicznym, IT, obronności, oprogramowania i gier komputerowych, e-commerce, w tym social mediów, marketingu internetowego, usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • pracowników instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii;
 • praktyków wykonujących zawody prawnicze (radcowie prawni, adwokaci);
 • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych.

 

Podczas studiów Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego o wpływie sztucznej inteligencji na biznes i środowisko prawne opowiedzą wybitni eksperci z Londynu zajmujący się zagadnieniami sztucznej inteligencji w praktyce– światowi pionierzy i specjaliści.

Mark Olbrich, ekspert z ponad 30 letnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz doradztwie przy strategii rozwoju w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii, USA, Skandynawii, Kanadzie, a także Polsce.

Prof. Michael Mainelli, został wybrany szeryfem miasta Londynu (jedno z najistotniejszych stanowisk w Londynie), przewodniczący wiodącego think tanku w Londynie, profesor z London School of Economics oraz Gresham College. Ekspert w oddziale badawczym sektora obrony, specjalista ds. zarządzania finansami w City.

Sir Ian M Cheshire – członek zarządu Barclays Bank UK, długoletni dyrektor generalny Kingfisher Group, współpracuje z Fundacją Charytatywną Księcia Walii. Takie znakomitości świata biznesu to wielki zaszczyt i ogromna okazja do nauki od najlepszych.

Atuty:

 • kompleksowy program przekazujący wiedzę w obszarze prawa nowych technologii z uwzględnieniem uwarunkowań biznesowych, a także sposobów finansowania nowych technologii;
 • program nastawiony na budowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów;
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii, w tym prawników oraz przedstawicieli biznesów technologicznych, m.in. start-ups;
 • program studiów opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu;
 • program zajęć dostosowany do różnorodnych grup odbiorców (właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów odpowiadających za rozwój i wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwach);
 • pozytywna atmosfera podczas zajęć dzięki profesjonalnym i doświadczonym trenerom.
 • Nowe technologie wywołują rewolucję w gospodarce światowej i stanowią bardzo istotny jej element. Umożliwiają zwiększenie efektywności i dostępność świadczonych usług. Obserwuje się szybki rozwój elektroniki użytkowej w kierunku Internetu Rzeczy. Następuje coraz większa popularyzacja algorytmów sztucznej inteligencji (SI) w codziennym życiu. Doskonale rozwija się Blockchain, czyli technologia łącząca m.in. finanse i świat wirtualny. Online rozwija się także rozrywka. Gry pozwalają nam odtworzyć świat. Nowe technologie stanowią zatem szansę, ale pojawia się także konieczność ochrony sieci i efektywnych zabezpieczeń.

  Celem studiów jest praktyczne i kompleksowe zaznajomienie słuchaczy z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii, w tym związanymi z tymi technologiami prawami własności intelektualnej.  Uczestnicy zapoznają się na studiach z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie prawnej ochrony nowych technologii, ich ekspansji na rynki zagraniczne, a także sposobami ich finansowania.Stawiamy na praktyczną edukację w zakresie zagadnień związanych z prawem nowych technologii na każdym etapie ich rozwoju. Wiedza praktyczna jest niezbędna do tworzenia, wdrażania, prowadzenia i ochrony innowacyjnych modeli biznesowych. Z tego względu, program studiów uwzględnia uwarunkowania biznesowe wybranych sektorów gospodarki. Uczestnicy w ramach studiów mają możliwość wyboru modułów specjalizacyjnych w zależności od swoich zainteresowań. W efekcie uczestnicy zdobędą unikalną wiedzę nie tylko prawną, ale także wyspecjalizują się w obszarze swoich zainteresowań biznesowych. Takie rozwiązanie pozwoli słuchaczom skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać nowe technologie w ich otoczeniu zawodowym, a być może nawet zainspiruje ich do wykreowania nowych modeli biznesowych w wybranych sektorach gospodarki.

  Mamy świadomość, że nowe technologie rozwijają się szybciej niż edukacja. Z tego względu nasz program dostosowujemy do potrzeb rynku. Wykładowcy Akademii Biznesu i Prawa Nowych Technologii to wybitni praktycy, specjaliści, a zarazem dydaktycy.

  Z nami polubisz nowe technologie i odnajdziesz się w świecie dynamicznych zmian technologicznych.

  Dodatkowo, uczestnicy, mogą uczestniczyć w fakultatywnym module z zakresu umiejętności przywódczych opartym o międzynarodowe narzędzie STRUCTOGRAM i TRIOGRAM (Analiza biostukturalna), które w precyzyjny sposób pozwalają określić predyspozycje własne, predyspozycje współpracowników. Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla prawników, managerów i osób, które pracują z ludźmi dla skutecznego prowadzenia doradztwa. Każdy uczestnik, który będzie uczestniczył w fakultatywnym kursie (płatnym dodatkowo 600 zł), otrzyma dwa międzynarodowe certyfikaty Structogram 1- Klucz do poznania siebie, Triogram- Klucz do poznania innych, honorowane w 21 krajach na świecie.

  Serdecznie zapraszamy!

  adw. Justyna Wilczyńska - Baraniak oraz r. pr. Agnieszka Oleksyn - Wajda

   

 • Organizacja zajęć

  • Studia trwają dwa semestry;
  • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
  • Warunkiem ukończenia studiów jest:
   • zaliczenie wszystkich modułów obligatoryjnych, kierunkowych (1-4) poprzez test jednokrotnego wyboru (10 pytań);
   • zdanie końcowego testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte) a także uczestnictwo w zajęciach na poziomie 70% (w zależności od wyboru studenta w bazowych 160 godzinach kursu podyplomowego lub kursu rozszerzonego o moduł specjalistyczny).
  • Słuchacze spełniający ww. warunki otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa w Biznesie Nowych Technologii.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
  Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Przyszli słuchacze Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego mogą skorzystać z pożyczki na kształcenie, a po spełnieniu określonych warunków umorzenia spłaty części pobranej kwoty – nawet do 25% kosztów.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!