Aktualności firm stowarzyszonych

Strona crido.pl w nowej odsłonie

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify">CRIDO uruchomiło nową stronę crido.pl, która integruje kilka - działających dotychczas na osobnych platformach - portali i blogów. Architektura strony, powiązania treści, jak również dodatkowe funkcjonalności zostały tak zaprojektowane, aby pomagały w odbiorze kontentu. Jest on regularnie przygotowywany przez ekspertów CRIDO i publikowany m.in. na 3 blogach tematycznych: Podatki w biznesie, Innovation Today oraz Prawo dla przedsiębiorców.</p>

>

Bazuj?c na wiedzy i doświadczeniu ekspertów CRIDO stawiamy na rozwój własnych kanałów komunikacji, w szczególności blogów. Aby ułatwić odbiór treści, na nowej www zastosowaliśmy kilka nowoczesnych rozwi?zań.Czytelnicy naszych blogów mog? m.in. posłuchać, w jaki sposób wpisy s? czytane przez sympatycznego bota, sprawdzić czas czytania, czy szybko opublikować w mediach społecznościowych cały wpis lub jego fragment przy zastosowaniu tzw. highlights mówi Roman Namysłowski, partner zarz?dzaj?cy w CRIDO, inicjator pierwszego z trzech blogów CRIDO Podatki w biznesie, który stanowi główny kanał komunikacji niusów podatkowych, skierowanych do klientów CRIDO, liderów opinii i mediów.  

Na nowej stronie crido.pl zastosowano jeszcze kilka, dodatkowych rozwi?zań, które maj? na celu podniesienie użyteczności strony, m.in.:  

  • wielopoziomowe powi?zania treści kieruj?ce użytkownika do podobnych kontekstowo informacji,
  • intuicyjne menu, z wyróżnionymi tematami wskazuj?cymi na ważne w danym momencie dla biznesu zagadnienia (np. nowa matryca VAT, IP box, dawne SSE czy odpowiedzialność podmiotów zbiorowych),
  • dedykowane filtry na blogach ułatwiaj?ce znalezienie wpisów powi?zanych z wyróżnionymi tematami,
  • specjaln? sekcję „Trzymamy rękę na pulsie”, w której rozwijane s? najbardziej gor?ce dla biznesu tematy.  

Za wdrożenie nowej strony crido.pl odpowiadała firma Move Closer.  

Zobacz video: Nowe crido.pl.

***  

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR i Marketingu
magdalena.zuk(@)crido.pl | +48 608 36 29 96

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!