Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Strategia retencji pracowników w procesach fuzji i przejęć jest kluczowym elementem powodzenia transakcji

W trakcie fuzji i przejęć dochodzi do połączenia zespołów, procesów organizacyjnych, sposobów pracy, wizji i kultur firm będących w procesie integracji. Skuteczni inwestorzy są świadomi złożoności procesu integracji i już na etapie poszukiwania firm do przejęcia zwracają uwagę na kwestie zasobów ludzkich, a następnie odpowiednio je analizują podczas Due Diligence w kontekście celów transakcji. Kluczowa jest również umiejętność zarządzania nimi podczas każdego etapu transakcji. 

 

ZOBACZ RAPORT

 

W czasie procesu fuzji lub przejęcia innej firmy wiele organizacji koncentruje się na zatrzymaniu kadry kierowniczej przejmowanej spółki, nie uwzględniając pracowników na niższych stanowiskach, od których w dużym stopniu zależy utrzymanie bieżącej działalności i jej rozwój. Obawy, niepewność i stres, które pojawiają się wśród pracowników na każdym etapie transakcji M&A, od ogłoszenia transakcji, poprzez jej zamknięcie, aż po integrację po jej zakończeniu, mogą doprowadzić do utraty trudnych do zastąpienia osób. 

 

Badania rynkowe pokazują, że pracownicy organizacji przejmowanej są dwa razy bardziej skłonni do odejścia niż pracownicy podmiotu przejmującego. Niestety, w największym stopniu dotyczy to najbardziej kompetentnych osób, ze względu na to, że mają wiele możliwości i perspektyw na rynku pracy. Dużym wyzwaniem podczas przeprowadzania transakcji jest też integracja odmiennych kultur organizacyjnych spółek. Skuteczna realizacja celów integracji wymaga holistycznego podejścia do retencji konkretnych grup pracowników w zaistniałych okolicznościach.  

 

Profesjonalnie opracowana strategia retencji i zaangażowania pracowników i dwustronna komunikacja są niezbędne w procesie fuzji i przejęć. 

 

Firmy planujące przejęcie lub fuzję z innym podmiotem powinny przygotować strategię retencji pracowników dla każdego z trzech etapów transakcji. Przed podpisaniem umowy transakcyjnej należy zidentyfikować najbardziej kluczowe osoby (tzw. talenty) na różnych szczeblach organizacji, dokonać oceny potencjalnego ryzyka oraz określić priorytety retencyjne. Pomiędzy ogłoszeniem transakcji, a jej zamknięciem, niezbędne jest zabezpieczenie know-how posiadanego przez pracowników. Kluczowa jest bezpośrednia komunikacja kadry zarządzającej z pracownikami oraz przygotowanie oferty dla pracowników – np. bonusów retencyjnych. W ostatnim etapie, jakim jest integracja po zakończeniu transakcji, należy wdrożyć długofalową propozycję rozwiązań i benefitów dla pracowników połączonych firm – czyli Employer Value Proposition, która ma na celu utrzymanie pracowników w organizacji – mówi Iwona Sprycha, Partner, Szef Zespołu HR Advisory & Change Management oraz Szef Zespołu Forensic w Departamencie Deal Advisory w KPMG w Polsce. 

 

 

 

 

**** 

O KPMG: 

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2100 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

 

**** 

Kontakt dla mediów: 

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582 

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308  

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676 

 

 

**** 

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Bajno Stopyra spółka komandytowa, KPMG Restructuring Sp. z o. o.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Biura Prasowego KPMG z rzedstawicielami mediów, w tym nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności KPMG w sekcji "Przedstawiciele mediów". Document Classification: KPMG Public. 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!