Analizy i badania

Stopy procentowe bez zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).</p>

>

Uzasadniaj?c decyzję o utrzymaniu parametrów polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie Rada powtórzyła użyte przed miesi?cem sformułowanie, iż "oczekiwane stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następuj?ce w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie”.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!