Partnerzy

Stażysta w Twojej firmie! Idealny kandydat do zatrudnienia!

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;">Zatrudnienie nowego pracownika to dla pracodawcy nie tylko inwestycja w rozwój firmy, ale i koszty. Planując powiększenie zespołu warto pomyśleć o kandydacie bez doświadczenia zawodowego, zwłaszcza że jego wdrożenie w zakres nowych obowiązków może okazać się opłacalne dla firmy. Staże to jeden z głównych instrumentów wspierających pracodawców, jakie są w dyspozycji urzędów pracy.</span></strong></span></p>

>

Obecnie wiele firm wskazuje na problem zwi?zany ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Zatrudnienie osoby bez doświadczenia zawodowego to pewne ryzyko, które może jednak okazać się trafn? decyzj?, jeżeli kandydat zostanie odpowiednio wprowadzony do firmy, pozna specyfikę stanowiska pracy, branżę, zespół współpracowników i przełożonych.

W takiej sytuacji idealnie sprawdz? się staże, organizowane za pośrednictwem urzędu pracy. Umożliwiaj? przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku. S? też szans? na dobre poznanie przyszłego pracownika, jego predyspozycji i umiejętności. Urz?d pracy finansuje stypendium stażysty oraz koszt wstępnych badań lekarskich, więc firma   organizuj?c staż nie ponosi żadnych kosztów.   Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a jego długość wybiera pracodawca.

Stażysta może okazać się dobr? inwestycj?. Profesjonalnie opracowany program stażu pozwala efektywnie wdrożyć now? osobę w zakres samodzielnych obowi?zków. Firma, która dała szansę osobie bez doświadczenia, w efekcie zatrudnia pracownika wykwalifikowanego w zakresie odpowiadaj?cym jej oczekiwaniom.

Można również skorzystać z bonów stażowych. Bon stażowy to instrument adresowany do aktywnych   i zmotywowanych do pracy osób bezrobotnych, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia, a maj? pomysł na swoj? karierę i szukaj? pracodawców, u których chcieliby zdobyć doświadczenie i podj?ć pracę. Koszt organizacji 6-cio miesięcznego stażu w formie bonu całkowicie pokrywa urz?d pracy. Jeśli firma po tym okresie zatrudni stażystę na kolejne 6 m-cy, otrzyma dodatkowo premię w wysokości 1.500 zł.

Pracodawcy zainteresowani przyjęciem stażystów mog? składać wnioski w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Corocznie   ciesz? się one olbrzymim zainteresowaniem ze strony pracodawców, a także osób poszukuj?cych szansy na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.up.warszawa.pl/staz

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!