Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Stawki IRS powyżej poziomów sprzed pandemii

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 2,03 (wzrost o 11 pb), 5-letnie do 2,43 (wzrost o 11 pb), a 10-letnie do 2,65 (wzrost o 12 pb). W zeszłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS, choć jego skala była o wiele mniejsza niż dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 11.10.2021). Tym samym stawki IRS na całej długości krzywej kształtują się już powyżej poziomów sprzed wybuchu pandemii. Stawki IRS rosły w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy), przy czym ich wzrost był wyraźnie słabszy. W efekcie w ubiegłym tygodniu doszło do spadku spreadów pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami. W ubiegłym tygodniu BGK wyemitował obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID19 o 4-, 7-, 10- i 20-letnich terminach zapadalności za 588 mln PLN przy popycie równym 962 mln PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą. W ubiegłym tygodniu NBP przeprowadził operację outright buy, w której odkupił obligacje o 2-, 5-, 7- i 9-letnich terminach zapadalności za 578 mln PLN, z czego 300 mln PLN stanowiły obligacje skarbowe, a 278 mln PLN stanowiły obligacje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Tym samym była to najmniejsza operacja skupu aktywów od listopada 2020 r. Od początku prowadzenia programu NBP skupił obligacje o łącznej wartości 143,7 mld PLN. Wyniki ubiegłotygodniowej operacji NBP wskazują na wygasanie prowadzonego przez NBP programu skupu aktywów, co jest spójne z zapowiedziami prezesa NBP A. Glapińskiego oraz komunikatem po ostatnim posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 06.10.2021).

W tym tygodniu istotne dla stawek IRS będą publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. Uważamy jednak, że nie będą miały one istotnego wpływu na krzywą. Do spadku stawek IRS mogą przyczynić się natomiast krajowe dane o sprzedaży detalicznej. Pozostałe liczne publikacje danych z Polski (produkcja przemysłowa, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!