Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Stawki IRS pod wpływem nastrojów na rynkach bazowych

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,38 (wzrost o 10pb), 5-letnie do 0,89 (wzrost o 19pb), a 10-letnie do 1,38 (wzrost o 17pb). Przez cały ubiegły tydzień obserwowany był wyraźny wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Wzrostowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjał spadek światowej awersji do ryzyka wraz z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów na stopniowe wygasanie pandemii ze względu na coraz większą liczbę szczepień. W piątek w kierunku wzrostu stawek IRS w Polsce oddziaływały decyzja rządu o częściowym „odmrożeniu” gospodarki, a także wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego na konferencji prasowej wskazujące na stabilizację stóp procentowych w najbliższych kwartałach. W czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w tym roku za 4,5 mld PLN, sprzedając obligacje o 2-, 4-, 5-, 9-, 10- letnich terminach zapadalności za 4,5 mld PLN przy popycie równym 5,7 mld PLN. Warto odnotować, że Ministerstwo Finansów po raz pierwszy w historii sprzedało obligacje (OK0423) z rentownością 0,000%. Aukcja zamiany nie miała istotnego wpływu na krzywą.

Oczekujemy, że istotnym czynnikiem wpływającym na stawki IRS w tym tygodniu pozostaną nastroje na światowych rynkach finansowych związane z przebiegiem pandemii. Jednocześnie uważamy, że zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Polski (wstępny PKB) będą neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!