COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Stawki IRS coraz niżej

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,33 (spadek o 8 pkt.), 5-letnie do poziomu 1,27 (spadek o 11pb), a 10-letnie do 1,32 (spadek o 12pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego silnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Był on efektem narastających obaw o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie oraz silnej wyprzedaży na światowych giełdach ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię wirusa COVID-19. Opublikowane w ostatnim tygodniu dane makroekonomiczne nie miały istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, w centrum uwagi rynku długu będą doniesienia medialne w sprawie epidemii COVID-19. Opublikowane dzisiaj dane z niemieckiej gospodarki są neutralne dla stawek IRS. Wzrostowi stawek IRS może sprzyjać posiedzenie EBC, na którym najprawdopodobniej zostaną utrzymane dotychczasowe parametry polityki pieniężnej. Krajowe dane o inflacji oraz dane z USA (inflacja i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Piątkowa aktualizacja polskiego rynku przez agencje Moody’s zostaną ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, stąd jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!