Analizy i badania

Stawka 8% jedynie dla noclegów i śniadań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z ustawą o VAT, usługi związane z zakwaterowaniem są opodatkowane obniżoną, 8% stawką VAT.</p>

>

Tak? sam? stawk? mog? być również objęte usługi dodatkowe, maj?ce charakter pomocniczy w stosunku do usługi zakwaterowania i tworz?ce razem z ni? tzw. usługę kompleksow?. Kwesti? budz?c? w?tpliwości jest natomiast to, jakie usługi można uznać za usługi pomocnicze i w konsekwencji opodatkować stawk? preferencyjn?. Naczelny S?d Administracyjny, 6 maja 2015 roku, potwierdził słuszność stanowiska zgodnie z którym, nocleg wraz ze śniadaniem stanowi usługę kompleksow? objęt? niższ? stawk?. Jest to możliwe, ponieważ nabycie śniadania nie stanowi dla klienta celu samego w sobie, lecz służy lepszemu świadczeniu usługi zasadniczej, jak? jest zakwaterowanie. Natomiast świadczenia takie jak obiady, kolacje, czy również zabiegi kosmetyczne, jakie s? oferowane np. w ramach pakietów SPA, powinny zostać uznane za usługi odrębne, opodatkowane właściw? dla nich stawk?.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotycz?cymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

***

Contacts/Kontakt:

Pan Michał Stanioszczyk
Pozycja: Accounting supervisor
Email: michal.stanioszczyk@accace.com
www.accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!