Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Startuje Global Legal Hackathon Polska 2018

<p style="text-align: justify;">Można już zgłaszać chęć udziału w <strong>maratonie programowania</strong>, którego celem jest wypracowanie <strong>innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych</strong> pomocnych dla <strong>branży prawniczej i dla osób szukających pomocy prawnej</strong>. Wydarzenie odbędzie się w dniach <strong>23-25 lutego w Warszawie</strong>. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jednym z gospodarzy tego wydarzenia.</p>

>

Do udziału zapraszamy  prawników, aktywistów społecznych, programistów, specjalistów business development, grafików, menedżerów projektu, analityków biznesowych oraz innych specjalistów. Będ? oni pracować w  interdyscyplinarnych zespołach, korzystaj?c z  merytorycznego wsparcia doborowego grona mentorów. Aby dostarczyć inspiracji przed uczestnikami wyst?pi wielu ekspertów z  dziedziny legal tech. Będziemy również kontaktować się z  zespołami pracuj?cymi nad swoimi projektami w  innych częściach świata. Zwycięski zespół ma szansę zmierzyć się w  finale w  kwietniu w  Nowym Jorku.

Zadaniem uczestników będzie wypracowanie innowacyjnych rozwi?zań technologicznych i  biznesowych pomocnych zarówno dla prawników, jak i  osób szukaj?cych pomocy prawnej. Branża prawnicza znajduje się u  progu transformacji technologicznej i  wiele kwestii czeka jeszcze na  rozwi?zania, które zwiększ? jej efektywność.

Nowe rozwi?zania mog? wspomagać elektroniczny kontakt z  s?dami, ułatwiać przegl?danie aktów prawnych, dokumentacji sprawy lub otwartych danych publicznych, automatyzować korzystanie z   usług elektronicznych udostępnionych przez państwo, wspomagać prawników w  świadczeniu pomocy prawnej i  relacjach z  klientami,   ułatwiać definiowanie uprawnień jednostki i  pomagać w  skutecznym dochodzeniu praw, a  nawet automatycznie generować porady prawne w  standardowych sprawach.

Sugerowane technologie to  blockchain, uczenie maszynowe, big data, automatyzacja procesów, czatboty czy przetwarzanie języka naturalnego NLP.

Gospodarzami wydarzenia w  Polsce s?  Wolters Kluwer,  kancelaria  Wardyński i  Wspólnicy  oraz  Koalicja na  rzecz Polskich Innowacji. Wśród partnerów s? Fundacja LegalTech Polska, Fundacja e-Państwo, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA i  HubHub.

Więcej informacji i  rejestracja na  stronie  legalhackathon.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!