Santé

Stanowisko Komitetu Zdrowie CCIFP dotyczące Ustawy o Funduszu Medycznym

Komitet Zdrowie działający przy CCIFP przesłał stanowisko odnośnie Ustawy o Funduszu Medycznym, która jest obecnie obiektem prac w Sejmie RP do Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Tomasza Latosa, Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sejm RP.

TREŚĆ LISTU PDF (MZ)

TREŚĆ LISTU PDF (Sejm)

 

Treść wysłanego pisma:

W nawiązaniu do projektu Ustawy dotyczącej powołania Funduszu Medycznego, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP, zwracam się w imieniu firm stowarzyszonych w Komitecie Zdrowie, który działa przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej o wyłączenie z procedowanej ustawy zapisów dotyczących procesu refundacyjnego. Ustawa sama w sobie zakłada poprawę finansowania, a co za tym idzie poprawę dostępu do skutecznego leczenia pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne i choroby rzadkie, co jest niezwykle ważne i oczekiwane przez polskich pacjentów.
Niemniej jednak poza zapisami dotyczącymi zwiększenia finansowania Ustawa ta zawiera również propozycje zmiany procesu refundacyjnego, w tym istotne zmiany dotyczące funkcjonowania Komisji Ekonomicznej, co naszym zdaniem wymaga szerokich konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji, a nie jest możliwe bo Ustawa ta jest inicjatywą Prezydenta RP.
Dlatego też wnosimy od wykluczenie tychże zapisów z obecnie procedowanej Ustawy o Funduszu Medycznym, co naszym zdaniem zapewni jakość i przejrzystość procesu legislacyjnego i sprawne wprowadzenie Ustawy o Funduszu Medycznym.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!