Achats

Stanowisko Komitetu Retail CCIFP w kwestii założeń ustawy o franczyzie

Komitet Retail CCIFP reprezentowany przez firmy operujące w modelu franczyzowym wypracował stanowisko w ramach konsultacji założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy. Dokument został przekazany 21 kwietnia Zespołowi ds. Franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym kieruje Marcin Sławecki, szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości. Nad pracami grupy roboczej czuwali prawnicy z kancelarii Affre & Wspólnicy pod przewodnictwem adw. Joanny Affre, wiceprzewodniczącej Komitetu Retail CCIFP.

Z perspektywy Komitetu Retail CCIFP kwestia prawnego uregulowanie franczyzy jest zagadnieniem szczególnie istotnym ze względu na zrzeszonych w Izbie franczyzodawców.  Rekomendowane przez członków Komitetu zmiany w projekcie ustawy mają na celu zbliżenie treści proponowanych przepisów do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach franczyzy. Celem nadrzędnym, który przyświecał członkom Komitetu na etapie wypracowywania stanowiska było zachowanie zdrowej równowagi w relacjach między franczyzobiorcą a franczyzodawcą z uwagi na fakt, iż obie strony umowy ponoszą ryzyko i wydatki związane z prowadzeniem działalności poprzez zawarcie umowy franczyzy. Franczyzodawcy popierają stosowanie dokumentu informacyjnego i zwiększenie ochrony franczyzobiorcy przed nieuczciwymi działaniami franczyzodawców, natomiast działania te nie powinny prowadzić do nadmiernego pogorszenia sytuacji franczyzodawców. 

W imieniu firm stowarzyszonych w ramach Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej dziękujemy Ministerstwu Sprawiedliwości za podziękować za możliwość wzięcia udziału w pracach nad projektem ustawy o franczyzie, licząc na kontynuację merytorycznej dyskusji na dalszych etapach pracy nad projektem ustawy.

Dziękujemy wszystkim firmom uczestniczącym w pracach nad wypracowaniem stanowiska za ich aktywny udział w ważnej dyskusji i podzielenie się z nami cenną perspektywą biznesu. Kierujemy również podziękowania dla kancelarii Affre & Wspólnicy pod przewodnictwem adw. Joanny Affre za opiekę merytoryczną nad całością prac Komitetu nad projektem ustawy o franczyzie.

Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o kontakt z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak@ccifp.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!