Komitety  •  Grupa robocze

Stanowisko Koalicji Izb Handlowych (KIH) ws. Ustawy o dodatkowych przychodach NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

W związku z aktualnie prowadzonym procesem konsultacji „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”, KIH przesłała do Ministerstwa Finansów stanowisko z prośbą o uwzględnienie postulatów.


Koalicja Izb Handlowych (KIH) jest inicjatywą siedmiu izb handlowych i gospodarczych: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.
Celem jest wymiana doświadczeń oraz podjęcie dialogu i działań, które mogą wspierać zapewnienie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie średniej państw OECD oraz podjęcie merytorycznej debaty na temat dostępu do świadczeń, ich jakości oraz efektywności.


Pełna treść listu:

W związku z opublikowaniem projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów oraz skierowaniu go do konsultacji publicznych, Koalicja Izb Handlowych (KIH), pragnie niniejszym przedstawić swój komentarz.

Zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz stabilnego i efektywnego finansowania ochrony zdrowia, na poziomie średniej państw OECD jest jednym z głównych postulatów KIH. Niemniej, w naszej opinii kluczowe jest, by w procesie stanowienia prawa, oprócz jasnego wyniku finansowego, kierować się także celami zdrowia publicznego poprawiającymi zdrowie populacji. Do przykładów zaliczyć można istniejące już podatki (solidarnościowy) oraz opłaty od wyrobów tytoniowych, alkoholu, gier hazardowych czy cukru, które jeżeli zostałyby przekazane w całości do dyspozycji systemu ochrony zdrowia – już teraz mogłyby stanowić zasilenie dla realizacji celów w zdrowiu publicznym, zwłaszcza w aktualnych, trudnych dla wszystkich czasach pandemii COVID-19.

Natomiast w naszej opinii, niezwykle ważne jest rozpoczęcie publicznej debaty przy zaangażowaniu partnerów społecznych, nad ogólnym modelem finansowania ochrony zdrowia oraz przeanalizowanie możliwości podwyższenia wydatków na ochronę zdrowia powyżej ustawowego poziomu 6% PKB, który w obecnym stanie miałby zostać osiągnięty dopiero w 2024 roku.

Uważamy, że wspólny dialog oraz konsensus istotnie wspomoże przyszłe wprowadzenie zmian i istotnie przysłuży się w wypracowaniu dobrego oraz efektywnego modelu finansowania opieki zdrowotnej przy równoczesnym podniesieniu jej jakości. Koalicja Izb Handlowych, w której skład wchodzi siedem organizacji, zrzeszające szerokie grono ekspertów z zakresu ochrony zdrowia oraz podatków, czując dużą odpowiedzialność pragnie zadeklarować swoją gotowość do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!