Juridique & Fiscalité

Stanowisko CCIFP w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy nr UD497 Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Francusko-Polska Izba Gospodarcza została zaproszona do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw nr UD497 autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). W dniu 4 maja CCIFP, działając w imieniu firm zrzeszonych w Izbie, przekazała MRiT stanowisko zawierające komentarze i uwagi do zaprezentowanych regulacji prawnych, które odzwierciedlają głos polskiego i francuskiego środowiska biznesowego. Nadzór merytoryczny nad dokumentem sprawował zespół prawników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, któremu przewodniczyli r. pr. Anna Olejniczak-Michalska i adw. dr Radosław Wiśniewski.

Projekt ustawy wpisuje się w serię przekrojowych inicjatyw legislacyjnych stopniowo wprowadzających ułatwienia i znoszących bariery administracyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje zmian w nim zawarte dotyczą ponad 40 aktów prawnych dotyczących otoczenia prawnego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, m.in. procedur sądowych i administracyjnych, zasad zakładania i prowadzenia firm, jak również regulacji związanych z podatkami, zamówieniami publicznymi i prawem konkurencji.

Dziękujemy firmom uczestniczącym w konsultacjach za zaangażowanie, a prawnikom z kancelarii Wardyński i Wspólnicy za opiekę merytoryczną nad całością przygotowanego stanowiska.

Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o kontakt z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak(@)ccifp.pl

Do pobrania

Download CCIFP_Uwagi_do_projektu_ustawy_nr_UD497_04.05.2023.pdf  (PDF • 3 MB) Download KOMITETY_-_STRONA__29_.jpg  (JPG • 181 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!