Komitety  •  Grupa robocze

Stanowisko CCIFP: uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

W imieniu firm stowarzyszonych w Polsko-Francuskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) w ramach prowadzonych prekonsultacji, przesłaliśmy uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 18 czerwca 2021 r).

W procesie przygotowania stanowiska firmy stowarzyszone wspierała: Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Poniżej publikujemy wstęp do listu skierowanego do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Jana Sarnowskiego:

Szanowny Panie Ministrze,

Polsko-Francuska Izba Gospodarcza (dalej: CCIFP) poniżej przedstawia uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz niektórych innych ustaw (projekt z 18 czerwca 2021 r., dalej: Nowelizacja lub Projekt) w ramach prowadzonych prekonsultacji.

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!