Analizy i badania

Stabilny wzrost rejestracji nowych samochodów w I połowie 2018 r.

<p style="text-align: justify;"><strong>W pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano 273,0 tys. nowych samochodów osobowych o 10,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jak wynika z badania KPMG i PZPM pt. „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018” silny trend wzrostowy widoczny jest w kategorii samochodów klasy wyższej (segment E) oraz klasy luksusowej (segment F), w których liczba rejestracji wzrosła odpowiednio o 49,7% i 45,5% r/r. Bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych.</strong></p>

>

Wysokie tempo wzrostu, podobnie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowuje segment autobusów i autokarów – w pierwszej połowie 2018  r. zarejestrowano ich 1,42 tys. szt. (+23,4% r/r). W I połowie 2018 r. fabryki motoryzacyjne ulokowane w Polsce wypracowały wyższy wynik niż rok wcześniej – produkcja sprzedana wyniosła 79,3 mld zł i była większa o 2,5% r/r. Z taśm montażowych zjechało w tym czasie więcej samochodów dostawczych i ciężarowych (+17,7% r/r) oraz autobusów (+13,2% r/r) ale mniej samochodów osobowych (-13,6% r/r). Razem wyprodukowano 362,1 tys. pojazdów samochodowych, co  oznacza spadek o 6,7% r/r.

Ogółem od stycznia do czerwca br. zarejestrowano 237,3 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych – o 21,8 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rejestracje klientów instytucjonalnych w tym okresie wyniosły 157,1 tys. zaś klientów indywidualnych – 80,2 tys., co oznacza wzrost odpowiednio o 12,5% oraz 5,6% w porównaniu do  pierwszych dwóch kwartałów 2017 r. Tymczasem w segmencie premium+ w I połowie 2018 r. zarejestrowano w Polsce blisko 36 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 13,7% więcej w  porównaniu do poprzedniego roku. Motorem wzrostu rynku s? nabywcy instytucjonalni – ich rejestracje wyniosły 32,3 tys. co oznacza wzrost aż o 16,6% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.  

Nadal dynamicznie rośnie segment małych i średnich SUVów i crossoverów. W I połowie br. ich rejestracje zwiększyły się o 28% po podobnym wzroście rok wcześniej. Zajmuj? teraz już ponad 29% rynku i zdetronizowały najpopularniejsze do tej pory samochody klasy kompaktowej (segment C), który zajmuje niespełna 28%. Trac? natomiast na popularności Vany (MPV). Małe i średnie o 20% a  duże o 17% –  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost liczby rejestracji prawie we wszystkich segmentach

W pierwszej połowie 2018 r. wzrosła liczba rejestracji w większości segmentów, oprócz kategorii dużych MPV (-17%) oraz małych i średnich MPV (-19%). Najpopularniejszy segment małe/średnie SUV-y odnotował 28% wzrost, segment C wzrósł o 4%, zaś segment B o 6%. Najwyższy wzrost został odnotowany w  segmencie samochodów klasy wyższej (segment E 50%) oraz w klasie luksusowej (segment F 45%).  

W pierwszej połowie 2018 r. o 29,1% wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z  napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogólnie zarejestrowano 11 477 aut z napędami alternatywnymi. W tym 10  805 aut z napędem hybrydowym (+26,9%) oraz 672 samochody elektryczne (+79,7%). Warto zauważyć, że wci?ż znacznie więcej takich aut kupuj? klienci instytucjonalni niż prywatni. W ich grupie odnotowano zdecydowanie wyższe tempo wzrostu +39,5% wobec +2,3% wśród klientów indywidualnych    mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.  

Rośnie liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów

W pierwszej połowie 2018 r. odnotowano wzrost w segmencie samochodów dostawczych (o DMC <=3,5t), których zarejestrowano 32,4 tys., czyli o 9,6% więcej w  porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Rynek nowych przyczep i naczep zwiększył się o blisko 15% – w pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano 13,9 tys. sztuk. O  23,4% wzrosła także liczba rejestracji nowych autobusów, która w  pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 1  423 sztuki. Do wzrostu całej grupy przyczyniły się autobusy miejskie.  

Rosn?ca liczba rejestracji pojazdów użytkowych, to znak, że rozwija się gospodarka. Dodatkowo przed wyborami samorz?dowymi miasta zintensyfikowały wymianę autobusów, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście liczby rejestracji autobusów miejskich –  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

  

Spadła liczba rejestracji motorowerów i motocykli

W pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano 8,33 tys. nowych motocykli, czyli o 629 sztuk mniej niż w  analogicznym okresie ubiegłego roku.  

W pierwszej połowie 2018 r. odnotowaliśmy duże spadki w kategorii motorowerów, których liczba rejestracji zmniejszyła się aż o 33,2% w porównaniu z pierwsz? połow? 2017 r. Istotny wpływ na  tak? sytuację miał wzrost w ostatnim kwartale ubiegłego roku z powodu wymagań z pocz?tkiem 2018 r. normy Euro 4  dla  nowych pojazdów tej kategorii    mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

Wzrost produkcji pojazdów transportu publicznego

W pierwszej połowie 2018 r. ogółem wyprodukowano w Polsce 362,1 tys. pojazdów samochodowych, o 6,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmniejszyła się produkcja samochodów osobowych – z  taśm montażowych zjechało 261,3 tys. sztuk, o 13,6% mniej niż przed rokiem. Tymczasem wzrosła liczba wyprodukowanych pojazdów transportu publicznego (+13,2%) i samochodów dostawczych i ciężarowych, w tym ci?gników drogowych (+17,7%).  

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres  biuroprasowe@kpmg.plorazanna.materzok@pzpm.org.pl.  

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018” należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511 308

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666  124

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!