Stabilność prawna, odbudowa pozycji Polski w relacjach gospodarczych i zielona transformacja – podsumowanie spotkania z PSL

Przedstawiciele firm członkowskich CCIFP mieli okazję rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w ramach cyklu spotkań z politykami organizowanych z okazji roku wyborczego.

Prezes PSL podkreślił, że rok wyborczy jest kluczowym etapem, który zdecyduje o relacjach między Polską a Francją i resztą Europy w najbliższej przyszłości oraz wpłynie na pozycję Polski jako potencjalnego odbiorcy inwestycji zagranicznych.

Głównym postulatem PSL w obszarze gospodarki i przedsiębiorczości jest stabilność i przejrzystość prawa, jak również odwrócenie negatywnych zmian wywołanych dużą zmiennością regulacji – w tym toku polski parlament wyprodukuje najprawdopodobniej rekordową liczbę 55 tysięcy stron ustaw.

W centrum zainteresowania partii jest także zmiana dotycząca składki zdrowotnej – w opinii szefa PSL należy wrócić do starych zasad pobierania składki zdrowotnej z możliwością odliczenia jej od podatku. Wśród postulatów znajduje się również wprowadzenie podatku liniowego dla firm poprzez stworzenie jednolitego systemu podatkowego 10% dla firm o przychodzie do 10 milionów zł i 15% dla większych przedsiębiorstw. Nasz gość pokreślił także, że PLS pracuje nad projektem ustawy w zakresie wsparcia rodziny – tzw. PIT francuski lub francuski model systemu podatkowego, w ramach którego dzieci byłyby wliczone do rozliczenia podatkowego.

Zdaniem PSL konieczna jest modyfikacja aktualnego modelu specjalnych stref ekonomicznych na rzecz wytypowania regionów, które wymagają dodatkowego wsparcia i gdzie powinny zostać wprowadzone specjalne zachęty do inwestowania.

Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił także uwagę na konieczność odtworzenia Rady Dialogu Społecznego jako forum dialogu strony pracowników, pracodawców i strony rządowej. Podkreślił konieczność regionalizacji wysokości płacy minimalnej i dostosowania jej do charakterystyki ekonomicznej regionu, podkreślając jednocześnie ryzykowność radykalnego podniesienia płacy minimalnej.

Podczas spotkania poruszyliśmy również kwestie konieczności reformy systemu nauczania oraz odbudowy europejskiego przemysłu farmaceutycznego poprzez produkcję API w Europie jako jednego z czynników budujących bezpieczeństwo lekowe kraju.

W trakcie rozmów wiele miejsca poświęciliśmy transformacji energetycznej. Prezes PLS jednoznacznie wskazywał na kluczową rolę, jaką odegra zielona energia w budowaniu niezależności energetycznej kraju oraz na konieczność rozwoju wszystkich gałęzi rynku OZE w Polsce. Zaznaczył jednocześnie, że konieczna jest modernizacja sieci energetycznej oraz szereg zmian w prawie, które ułatwią przedsiębiorstwom konieczny proces dekarbonizacji. Wskazał na konieczność wykorzystania takich instrumentów finansowych jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Krajowy Plan Odbudowy, które przewidują duże dotacje na rzecz rozwoju zielonej energii.

Dziękujemy Panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za obecność i otwartość na dialog.

Podziękowania kierujemy także do uczestników spotkania, którzy wzięli udział w ważnej dyskusji dotyczącej przyszłości polskiej gospodarki.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!