Analizy i badania

Stabilizacja sytuacji w Syrii wsparciem dla polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich spadły do poziomu 3,104 (spadek o 14pb), obligacji 5-letnich spadłydo poziomu 3,77 (spadek o 35pb), a obligacji 10-letnich spadły do poziomu 4,822 (spadek o 33pb).</p>

>

W poniedziałek polski dług odrabiał straty z poprzedniego tygodnia wywołane przedstawieniem propozycji rz?dowej w sprawie funkcjonowania systemu emerytalnego. We wtorek z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny polskie obligacje pozostawały pod wpływem dobrych nastrojów globalnych, wywołanych stabilizacj? sytuacji w Syrii, które wpierały jego dalsz? korektę. Środa była kolejnym dniem zmniejszenia rentowności na całej długości krzywej. W czwartek nast?piło wyhamowanie wzrostu cen polskich obligacji, wywołane bardzo dobrymi danymi z amerykańskiego rynku pracy. W pi?tek ceny polskiego długu na całej długości w dalszym ci?gu rosły wsparte przez słabe dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna i Indeks Uniwersytetu Michigan). W tym tygodniu oczekujemy lekkiego wzrostu rentowności polskich obligacji wywołanej odpływem kapitału z rynków wschodz?cych, po tym jak, zgodnie z naszymi oczekiwaniami FED ogłosi rozpoczęcie ograniczania programu QE3.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!