Aktualności firm stowarzyszonych

Stabilizacja stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 0,295 (spadek o 2 pb), 5-letnie wyniosły 0,53 (brak zmian), a 10-letnie zwiększyły się do 0,875 (wzrost o 2pb). Stawki IRS w Polsce były relatywnie stabilne w ubiegłym tygodniu. Z jednej strony obserwowaliśmy spadek rentowności obligacji na bazowych rynkach, a z drugiej strony spread pomiędzy niemieckimi i polskim obligacji zwiększył się z uwagi na podwyższoną awersję do ryzyka. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje za 3,6 mld PLN (aukcja zamiany), z kolei NBP skupił obligacje o wartości 2,4 mld PLN (w tym 2,0 mld PLN obligacji BGK). W ramach prowadzonych strukturalnych operacji otwartego rynku, NBP skupił od początku marca br. łącznie 96,2 mld PLN obligacji.

Wyniki I tury wyborów prezydenckich są naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Oczekujemy, że publikacja wyników badań koniunktury w polskim przetwórstwie będzie oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Publikacja Minutes FOMC nie powinna spotkać się z istotną reakcją rynku długu. Dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa, wskaźnik Conference Board) oraz dane o inflacji w Polsce i strefie euro będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!